แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Network Integration

Services for migration, consolidation and optimization of IT equipment and cabling in new or existing data centers, server rooms or network closets.

Move to a new data center system with ease and efficiency with the most effective system integration, custom Netbotz installation, cable infrastructure installation, and server migration.w data center system with ease and efficiency.
โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
Network Integration Schneider Electric Services for migration, consolidation and optimization of IT equipment and cabling in new or existing data centers, server rooms or network closets.
โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์