Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

TeSys D

Contactors and reversing contactors up to 150A for inductive motor and 250A for resistive loads

Contactors and reversing contactors up to 150A for inductive motor and 250A for resistive loads

TeSys D
   • 1859 products available

    • ราคาถูกที่สุด
     LC1D09P7 Schneider Electric

     LC1D09P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil
    • ราคาถูกที่สุด
     LC1D09BD Schneider Electric

     LC1D09BD

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil
    • ราคาถูกที่สุด
     LC1D09B7 Schneider Electric

     LC1D09B7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
    • ราคาถูกที่สุด
     LC1D25P7 Schneider Electric

     LC1D25P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 230 V AC coil
    • ราคาถูกที่สุด
     LC1D18P7 Schneider Electric

     LC1D18P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 230 V AC coil
    • ราคาถูกที่สุด
     LC1D32P7 Schneider Electric

     LC1D32P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 230 V AC 50/60 Hz coil
    • ราคาถูกที่สุด
     LC1D80P7 Schneider Electric

     LC1D80P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 80 A - 230 V AC 50/60 Hz coil
    • ราคาถูกที่สุด
     LC1D12P7 Schneider Electric

     LC1D12P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 230 V AC coil
    • ราคาถูกที่สุด
     LC1D65AP7 Schneider Electric

     LC1D65AP7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 230 V AC 50/60 Hz coil
    • ราคาถูกที่สุด
     LC1D25BD Schneider Electric

     LC1D25BD

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 24 V DC coil