แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Easergy Sepam Series 80

Protection Relays for Custom Applications

Part of PowerLogic™

16 types of digital current or voltage protection for any distribution system, each one dedicated to a single application: Easergy Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, G88, B80, B83, C86. A ready to use Easergy Sepam includes: one base unit, two 20 pin connectors, one current, one current and one voltage connector, one memory cartridge, one application, one language, logipam firmware option, TCP/IP option, optional modules, comm. interfaces or core balance CT.
Easergy Sepam Series 80 Schneider Electric Protection Relays for Custom Applications