แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

วิธีเข้าร่วมโครงการ Green Heroes for Life

Closeup shot of hand shake by two men

ภาคธุรกิจ

ปัจจุบันคุณจะสามารถประหยัดได้เฉพาะในสิ่งที่คุณวัดได้เท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยให้คุณก้าวสู่เส้นทางเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมได้จากรายงานทางธุรกิจและความยั่งยืน ไปจนถึงการตรวจสอบทางพลังงานและอื่น ๆ อีกมากมาย

People discussing in office

ภาคบุคคล

การมีส่วนร่วมของคุณมีความสำคัญ เริ่มจากรู้ว่าคุณปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ในการใช้ชีวิตประจำวัน จากนั้นพยายามลดมันเพื่อช่วยโลกของเรา

พันธมิตรของเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เพื่อการบริการด้านไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย

PEA ก้าวสู่องค์กร Digital Utility ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใช้ EcoStruxure ADMS จาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ระบบควบคุมสั่งการจ่ายไฟฟ้า สำหรับการบริหารโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อการให้บริการทางด้านพลังงานไฟฟ้าอย่าง มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย

มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน

SUPERNAP Thailand

การันตีการทำงานของศูนย์ข้อมูลแบบ uptime 100% SUPERNAP Thailand ใช้โซลูชัน Ecostruxure ช่วยองค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยโซลูชัน EcoStruxure ทำให้ SUPERNAP Thailand สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจโดยการทำให้ศูนย์ข้อมูลประหยัดพลังงาน และยังสามารถติดตามการใช้พลังงานได้แบบเชิงลึกและเรียลไทม์


มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน

อรุณ พลัส

ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์สีเขียว ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม EV ครบวงจร ขับเคลื่อนทิศทางการใช้พลังงานสะอาดของประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนโดยรวม

อรุณ พลัส ตั้งเป้าเป็นธุรกิจ Go Green Go Electric คือการผลิตรถไฟฟ้า เพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษในภาคขนส่ง
มุ่งสู่การเป็น Green Contract Manufacturer โดยในกระบวนการผลิตมุ่งเน้นเรื่อง Zero waste การไม่ปล่อยของเสียและมลพิษจากกระบวนการผลิตออกไปสู่ภายนอก


มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน

โรงพยาบาลระยอง

เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน โรงพยาบาลระยองกับอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

ด้วย EcoStruxure ของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค โรงพยาบาลระยองสามารถควบคุมการใช้พลังงานและระบบไฟฟ้าได้ด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นรายชั่วโมง ทำให้สามารถจัดการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ


มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน

ภัทรโปรเกรส

ภัทรโปรเกรส วิเคราะห์ เข้าถึงปัญหา พร้อมบริการลูกค้าได้รวดเร็ว

เป็นต่อด้านการบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดและยั่งยืน

ภัทรโปรเกรส ใช้ EcoStruxure IT Expert บริหารระบบไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคดิจิทัล สามารถบริการลูกค้าได้ตลอดเวลาและรวดเร็วขึ้น วิเคราะห์และเข้าถึงปัญหาได้จริง


มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน

Dextra Manufacturing

Dextra Manufacturing ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ปรับใช้ระบบดิจิทัล

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ยอดเยี่ยมที่สุด

Dextra Manufacturing ใช้ ซอฟต์แวร์ Machine Advisor ทำหน้าที่เชื่อมต่อไปยังเครื่องจักรลูกค้าของเราที่มีอยู่ทั่วโลก ทำให้เราสามารถมอนิเตอร์ศักยภาพในการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการบำรุงรักษาทั้งในเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดได้ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ทุกเมื่อ


มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์

กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Digital Transformation

เป้าหมายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั่วประเทศให้เพียงพอในการจัดจำหน่ายให้ลูกค้า

อีสท์ วอเตอร์ ใช้ระบบ Smart Water เพื่อสามารถดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสูบจ่ายน้ำให้ลูกค้า

ช่วยลดต้นทุนที่ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคน ทำให้ขั้นตอนการทำงานกระชับ สั้นลง และได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น


มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน

WHA Group

กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Digital Transformation

นำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจ เปลี่ยนวิธีคิด มุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตทั้งองค์กรด้วยกันไปอย่างยั่งยืน

ดิจิทัลช่วยทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้น คนทำงานง่ายขึ้น คนทำงานเร็วขึ้น มีความสุขในการทำงาน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานทั้งระบบ

WHA ใช้ระบบ ซอฟต์แวร์ มาช่วยบริหารจัดการพลังงาน ทั้งในการจัดการพลังงานในอาคาร หรือดาต้าเซ็นเตอร์ สามารถควบคุมและมอนิเตอร์การทำงานในแต่ละส่วนได้จากจุดเดียว


มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน

ทรู ไอดีซี

นำนวัตกรรมหนุนความยั่งยืน ใช้ไอโอทีบริหารจัดการพลังงานให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ใช้ระบบเอไอ เพื่อช่วยคำนวณการใช้พลังงาน พร้อมหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยการลดการใช้พลังงาน จัดการการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน

ทรู ไอดีซี" เปิดยุทธศาสตร์ยั่งยืนช่วยโลก ดันเป็นภารกิจหลักในแผนธุรกิจ ดึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคุมการใช้พลังงาน เน้นใช้เกิดประโยชน์สูงสุด ลงทุน "โซลาร์รูฟท็อป" ในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมเดินหน้าศึกษาพลังงานทางเลือก มุ่งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฮโดรเจน ตั้งเป้าติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI


มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ใช้กลยุทธ์นำซอฟต์แวร์มาใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลและต่อยอดได้ถูกทิศทาง

แม้ว่าการจะถึงเป้าหมาย Net Zero จะไกล ก็ต้องรีบทำ แม้จะยังไม่เห็นผลก็ตามการดูแลสิ่งแวดล้อมต้องทำเร็ว แม้ผลจะไม่เกิดผลในยุคนี้ แต่จะเกิดในอนาคต หากแก้ไขไม่ทันจะยิ่งหนักขึ้น

SET ตั้งเป้าสู่ Net Zero ในอีก 3 – 5 ปี และได้ประสบความสำเร็จเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้ว ซึ่งหากทุกคนไม่ร่วมมือกัน คำว่า Net Zero ก็จะไม่เห็นผลโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่จะต้องเข้ามาผลักดัน เพื่อขยายวงกว้าง สร้างแรงตระหนักรู้แก่คนรอบข้างและองค์กรเล็กๆ เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นก็จะส่งผลไปถึงคนตัวเล็กรอบข้างให้ร่วมมือก้าวไปด้วยกัน


มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน

STT GDC Thailand

STT GDC Thailand องค์กรชั้นนำยุคใหม่ ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

STT GDC Thailand มีการเป้าหมายต้องการเป็นผู้นำที่จะผลักดันความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยกลุ่ม STT GDC ได้นำกลยุทธ์ ESG ซึ่งได้แก่ Environmental Social และ Governance มาใช้ โดยตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ทั้งกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ดังกล่าวนำไปสู่การตั้งเป้าหมายด้านวิสัยทัศน์ความยั่งยืนขององค์กร ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า ได้แก่ การมุ่งสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573 การคำนึงการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และการรักษามาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรม


มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน

DHL Supply Chain

DHL ในฐานะผู้นำด้านโลจิสติกส์ระดับโลก เราเชื่อว่าการดูแลปกป้องโลกของเราสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยวัตถุประสงค์นี้ DHL Group จึงได้กำลังลงทุนมูลค่า 7 พันล้านยูโรในช่วง 10 ปีข้างหน้า เพื่อมาตรการลดการปล่อย CO2

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนจะเน้นไปที่ด้านเชื้อเพลิงการบินทางเลือก รถขนส่งพลังไฟฟ้า และอาคารปลอดคาร์บอน DHL Group มุ่งมั่นสู่ Science Based Target เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลง Paris Climate วันนี้กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อย CO2 ในแต่ละปี ให้ต่ำกว่า 29 ล้านตัน ภายในปี 2573มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

BDMS Group

เครือ BDMS ทำหน้าที่ให้บริการด้าน Healthcare ครบวงจร การดูแลผู้ป่วย เป็นงานหลักแต่จะเพิ่มเติม ดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมชุมขน รวมทั้งความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นหัวใจ หลักของความยั่งยืน

มีโครงการสำคัญ คือ Green Healthcare มีแนวทางในการดูแลการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม เลือกใช้พลังงานทางเลือก เช่น Solar Energy มีการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเก็บข้อมูล และติดตามเพื่อประหยัดพลังงานบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสม เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เรามุ่งมั่นไปจนกระทั่งถึง จะเป็น Net Zero ในปี 2050มาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

Sansiri แสนสิริ

ธุรกิจของแสนสิริคือการนำส่งโครงการที่อยู่อาศัยให้กับลูกบ้าน ดังนั้นการบริหาร Supply Chain เป็นเรื่องสำคัญ แสนสิริจึงใช้ Framework ทั้งหมด 3 ตัว คือ Green Procurement, Green Design กับ Architectural Design, และ Green Construction

แสนสิริตั้งเป้าว่าใน ปี 2025 30% ของวัตถุดิบที่ซื้อมาประกอบเป็นที่อยู่อาศัยต้องเป็นวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในเรื่องของการนำส่งที่อยู่อาศัย เช่น Solar Roof และ EV Charger ในเรื่องของระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการคำนวณ Waste ต่างๆ ให้เกิดน้อยที่สุด และก็เรื่องการบำบัดน้ำเสียมาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

ETIX

ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมให้บริการ Data Centers

มีการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานด้วยวิธีที่ยั่งยืน

ด้วย EcoStruxure Data Centers จาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยทำให้ ETIX ลดการใช้พลังงานในดาต้าเซ็นเตอร์ โดยการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังงานอิสระ ทำให้เกิดวงจรพลังงานบริสุทธิ์และส่งผลที่ดีกลับมายัง Data Center จากผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ กลายเป็นผู้ผลิตพลังงานมาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

Wave BCG

เป้าหมายของ WAVE BCG คือการเป็น Carbon Neutral ภายใน 2030 แต่วิสัยทัศน์หลักคือ ต้องการที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยให้บรรลุเป้าาหมาย Carbon Neutral

ด้วย One stop service หรือ End to End Ecosystem
ในส่วน Service ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาในการคำนวณ Carbon Footprint การร่างโซลูชัน Road Mapping ทำงานร่วมกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค เพื่อให้บริการด้านโซลูชันที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มลูกค้าของเรามาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

WHA Utilities & Power

WHA UP มีเป้าหมายที่จะเป็น Net Zero ภายในปี 2050 และในเรื่อง Zero Waste ทั้งการจัดการกระบวนการทำงานไม่ให้มีของเสียและ เรื่องของ Circular Economy ที่มีการนำของเสียมาใช้ใหม่

ด้วย AVEVA Unified Operation Center (UOC) ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลจาก multi-site เข้าด้วยกัน คือเอาระบบของการ Control ทั้งหมดมาอยู่ในศูนย์รวม เพื่อสามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจ พร้อมกับ EcoStruxure Plant จากนโยบายที่มุ่งมั่นจะเป็น Green Industrial Estate และเรื่องของตัว Traffic Control เพื่อที่สามารถทำให้เกิดการจราจรติดขัดน้อยลงเข้าอำนวยความสะดวกตั้งแต่การสูญเสียพลังงานให้น้อยลงมาร่วมเป็น #greenheroesforlife เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในปี 2021-2025

ดังนั้นมาร่วมต่อสู้ และมาเป็น #GreenHeroesforlife

เพราะการต่อสู้เพื่อโลกของเรา
เราไม่สามารถชนะได้โดยลําพัง!

พบกับโครงการของเรา ที่จะช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของคุณ

ในการต่อสู้เพื่อโลกของเรา เราไม่สามารถชนะได้โดยลําพัง ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคล ทีม องค์กร หรือบริษัทระดับโลก ทุกคนล้วนมีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนต้องการ ในส่วนของเรา เราได้ปฏิญาณว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานให้เป็นศูนย์ภายในปี 2030 พบกับโครงการของเราและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการต่อสู้ครั้งนี้

การเข้าถึงพลังงาน

Schneider Electric Energy Access เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมที่มุ่งเน้นการเข้าถึงพลังงานสําหรับผู้ด้อยโอกาส ร่วมมือกับเราในการค้นพบและมอบการเข้าถึงพลังงานขั้นพื้นฐาน

ชุดซอฟต์แวร์ Ecostruxure IoT Suite

ขับเคลื่อนการผลิต การดําเนินงาน และการประหยัดพลังงานสําหรับองค์กรของคุณด้วยโซลูชั่นที่เชื่อถือและยืดหยุ่นได้ เพื่อบริหารจัดการเป้าหมายด้านพลังงานและความยั่งยืนของคุณอย่างครอบคลุม
hand holding a flower with globe

บริการด้านพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและความยั่งยืนของเราเพื่อเปลี่ยนพลังงานเป็นการใช้จ่ายที่ควบคุมได้ เพิ่มประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายระยะยาวของคุณด้วยโซลูชั่นที่หลากหลาย
A man and a woman watching tv inside a luxury apartment

ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน

ความยั่งยืนเริ่มต้นได้ที่บ้าน ติดตั้งระบบอัตโนมัติ Wiser Home และก้าวสู่เส้นทางการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานไปพร้อมกับการลดค่าไฟฟ้า

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!