แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

การดำเนินงานทรัพยากรกายภาพที่สำคัญ (CFO)

การดำเนินงานทรัพยากรกายภาพที่สำคัญสำหรับพื้นที่สีเทา

CFO สำหรับพื้นที่สีเทา* จัดให้มีบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม ที่เหมาะสม สนับสนุนด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและประสบการณ์ที่ยาวนานหลายทศวรรษ เพื่อการใช้งานทรัพยากรกายภาพที่มีความสำคัญต่อภารกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย *พื้นที่สีเทาคือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยให้ศูนย์ข้อมูลสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยรวมถึงระบบจ่ายไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ UPS หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การดำเนินงานทรัพยากรกายภาพที่สำคัญสำหรับพื้นที่สีขาว

CFO สำหรับพื้นที่สีขาว* จัดให้มีบุคคลากร กระบวนการ และ เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการจัดการระบบของทรัพย์สินด้านไอทีของคุณ ตลอดจนการเข้าถึงพื้นที่สีขาวที่มีการควบคุม บริการที่เป็นตัวเลือก ได้แก่ วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล มืออัจฉริยะ และ ระบบรางและระบบวางซ้อน *พื้นที่สีขาวคือพื้นที่ที่มีการตั้งและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที โดยรวมถึงตู้ราง เซิร์ฟเวอร์ เมนเฟรม โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย ที่จัดเก็บข้อมูล ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าและระบบทำความเย็น

การดำเนินงานด้านทรัพยากรกายภาพที่สำคัญสำหรับพื้นที่สีเทาประกอบด้วย:

ความพร้อมและการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

การวางแผนสถานการณ์สมมติ ระเบียบปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินและการฝึกซ้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการวางแผนการจัดการสถานการณ์วิกฤต

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เชิงคาดการณ์ และเชิงแก้ไข

การบริหารผลงานของบริษัทและ/หรือของผู้ขายสำหรับเหตุการณ์การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีความสำคัญทั้งหมด

การจัดการการเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง การพัฒนาระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาทั้งหมดในหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ

การควบคุมและการจัดการเอกสาร

การประสานงานระหว่างการสร้างและการอัพเดตเอกสาร การจัดการการควบคุมเวอร์ชันของเอกสาร การจัดระเบียบ และที่เก็บข้อมูล

การฝึกอบรมด้านเทคนิค

โปรแกรมสี่ระดับที่ออกแบบขึ้นเพื่อลูกค้าและโรงงานแต่ละราย สำหรับการพัฒนาความรู้/ทักษะ การประเมิน และการรับรอง

ความปลอดภัยในการดำเนินงาน

การวิเคราะห์และการลดอันตราย การฝึกอบรม การประสานงานด้านนโยบาย และการจัดการความปลอดภัยของทรัพยากรกายภาพ

การตรวจสอบทรัพยากรกายภาพ

การตรวจสอบสถานะของทรัพยากรกายภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการเดินสำรวจตามกำหนดการ การตรวจสอบทางคอนโซล BMS/EPMS และการแจ้งเตือนของระบบ

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการวัดประสิทธิภาพของระบบ ปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และระบุโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

ระบบสนับสนุนการดำเนินงาน

ระบบไอทีพิเศษสำหรับการจัดการทรัพยากรกายภาพที่สำคัญ เช่น ระบบการจัดการการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) และระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS)

การปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนด

ความรู้และความเข้าใจในปัจจุบันเกี่ยวกับกฎระเบียบ ใบรับรอง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและระบบทรัพยากรกายภาพทั้งหมด

การรายงานการจัดการ

รายงานรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน/รายไตรมาสเกี่ยวกับเหตุการณ์ของทรัพยากรกายภาพ กิจกรรมการบำรุงรักษา กำลังความสามารถของระบบ ประสิทธิภาพของ KPI และตัววัดทางการเงิน

การดำเนินงานด้านทรัพยากรกายภาพที่สำคัญสำหรับพื้นที่สีขาวประกอบด้วย:

วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล

การวางแผนขนาดของฮาร์ดแวร์ในระบบไอทีที่สำคัญ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าและระบบการทำความเย็น การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

มืออัจฉริยะ

รับและติดตั้งฮาร์ดแวร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การปรับตั้งค่าและอัพเดต การเตรียมระบบไฟฟ้าและและการเดินสาย

แบบรางและแบบวางซ้อน

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับผู้ดูแลระบบลูกค้าระยะไกล การตรวจสอบความผิดปกติด้วยสายตา สินค้าคงคลังของอุปกรณ์ การเดินสำรวจ การพาผู้ขายชมสถานที่

เรื่องราวจากลูกค้า

การดำเนินงานด้านทรัพยากรกายภาพที่สำคัญช่วยในการเติบโตของ China Unicom
China Unicom ไว้วางใจใช้บริการด้านการบริหารจัดการอาคารสำคัญของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในการควบคุมดูแลศูนย์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ององค์ประกอบที่สำคัญของการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล

รับคำแนะนำอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรแกรมจัดการทรัพยากรกายภาพสำคัญที่สมดุล เคล็ดลับและคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงตลอดเล่มจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรของคุณ ตั้งแต่ต้นทุนที่ลดลงไปจนถึงความพร้อมใช้งานที่ดีขึ้น ดาวน์โหลดและอ่านได้แล้ววันนี้
ดาวน์โหลดคำแนะนำอิเล็กทรอนิกส์ เปิดในหน้าต่างใหม่

เอกสาร

ให้เราคอยรายงาน

แจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อตัวแทนฝ่ายขายของเราจะติดต่อกับคุณ
ติดต่อฝ่ายขาย
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="ฟรี"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="ดู"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerTH"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ