แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

บริการด้านความปลอดภัยของเรา

การปกป้องบุคคล สินทรัพย์ และโลกของเรา พร้อมกับการสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและแรงกดดันทางการเงินนั้น เป็นความท้าทายที่มีอยู่เสมอ ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่พิสูจน์แล้วของเราจะช่วยคุณลดอันตรายจากกระบวนการ รวมถึงการสูญเสียการผลิตและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ด้วยการทำงานที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มเวลาการทำงานและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียง

โซลูชั่นของเรา

บริการประเมินและจัดการความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระบุสถานการณ์อันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นเชิงปริมาณ บริการวางแผนด้านความปลอดภัยในการทำงาน กำหนดกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับบุคลากร แผนก หรือหน่วยอื่นๆ พร้อมกับการอัพเดตตลอดวงจรชีวิตด้านความปลอดภัยทั้งหมด บริการจัดการการกำหนดค่า SIS ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถตรวจสอบติดตามอุปกรณ์ต่างๆ ได้ตลอดวงจรชีวิต เช่น การดูแลรักษาระเบียนสำหรับเครื่องมือแต่ละเครื่องในระบบ
บริการประเมินความปลอดภัยในการทำงาน กำหนดและดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนการประเมินความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้สามารถวัดระดับความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของระบบได้อย่างชัดเจน บริการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบว่ามีระบบการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการทำงานอยู่ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการนำมาใช้งานและตรวจสอบ ส่งมอบกระบวนการทำงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานผ่านระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย (SIS)

จุดเด่น

การสอดคล้องกับมาตรฐาน: โครงสร้างการจัดการความปลอดภัยในการทำงานระดับโลกสามารถได้รับการรับรองโดย TÜV Rheinland สำหรับการสอดคล้องมาตรฐาน IEC 61511    คุณภาพสม่ำเสมอ: แม่แบบ ฟอร์ม และรายการตรวจสอบที่พร้อมใช้งานและผ่านตรวจสอบแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีความสอดคล้องกันและการดำเนินการโครงการที่รวดเร็ว และรักษาระดับคุณภาพได้ในขณะเดียวกัน
ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ: ระเบียบการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอของกิจกรรมทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตด้านความปลอดภัย การจัดการความรู้: กระบวนการที่มีโครงสร้างช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนความรู้ไปยังทีมดำเนินการด้านความปลอดภัย

โซลูชั่นของเรา

บริการประเมินช่องห่างจาก ISA84/IEC61511 ระบุช่องห่างระหว่างการป้องกันและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (QRA) ตรวจสอบความรุนแรงของสถานการณ์สมมติ ผลที่ตามมาและความถี่ บริการวิเคราะห์ชั้นของการป้องกัน (LOPA) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของกระบวนการและทำให้ว่ามีการป้องกันหรือมีชั้นการป้องกันอิสระ (IPL) ที่เหมาะสมที่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    บริการเลือกชั้นการป้องกันอิสระ (IPL) และระดับความปลอดภัย (SIL) กำหนดและปรับค่า IPL ที่เลือกและตั้งค่าการกำหนดเป้าหมาย SIL
บริการวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการ (PHA) ระบุอันตรายและความเสี่ยง บริการตรวจสอบระดับความปลอดภัย (SIL) คำนวณแต่ละฟังก์ชันที่มีการวัดความปลอดภัย (SIF) โดยพิจารณาถึงพารามิเตอร์ สมมติฐาน ข้อจำกัด และแหล่งข้อมูล บริการข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (SRS) กำหนดข้อกำหนดด้านความสมบูรณ์และหน้าที่การทำงานของ SIF แต่ละชุดตามที่กำหนดในส่วนคำสั่ง 10 ของ IEC 61511 บริการวางแผนการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (FSMP) ทำให้มั่นใจว่า SIF แต่ละชุดได้รับการออกแบบและใช้งานอย่างถูกต้อง

โซลูชั่นของเรา

การจัดการโครงการ: ผู้จัดการโครงการของเราเป็นผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง (PMP) โดยมีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบโครงการในทุกขนาดและความซับซ้อน การออกแบบระบบ: วิศวกรออกแบบจะสร้างระบบความปลอดภัยเพื่อให้บรรลุระดับการลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในระยะ “กำหนดและประเมิน” ของวงจรชีวิตโครงการ การกำหนดค่าระบบ: วิศวกรซอฟต์แวร์จะกำหนดค่าแอปพลิเคชันระบบความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานจะดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย การทดสอบระบบ: ระบบทั้งหมดได้รับการออกแบบตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ตัวเลือกเสริมด้านการตรวจสอบตรรกะด้านความปลอดภัยแบบอัตโนมัติช่วยเร่งกำหนดการของโครงการให้รวดเร็วขึ้น โดยสามารถประหยัดเวลา FAT ได้ถึง 40% พร้อมกับลดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความอ่อนล้าของผู้ปฏิบัติงาน
สร้างระบบ: วิศวกรฮาร์ดแวร์และผู้ผลิตตู้ไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองจะส่งมอบระบบที่รับการเดินสาย การทดสอบ และพร้อมใช้งาน เอกสารระบบ: ระบบทั้งหมดจะถูกส่งมอบพร้อมชุดเอกสารที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงวิศวกรรมระบบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และหน้าที่การทำงาน การทดสอบการใช้งานระบบ: วิศวกรของเราตรวจสอบระบบว่าทำงานอย่างถูกต้อง รวมถึงการตรวจสอบลูปและการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างระบบความปลอดภัยกับ DCS การตรวจสอบความถูกต้องและการทดสอบ: เครื่องมือตรวจสอบโลจิกแบบอัตโนมัติของเราช่วยทำให้กระบวนการแบบ FAT ดั้งเดิมเป็นแบบอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดจากมนุษย์และช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการได้อย่างมาก

โซลูชั่นของเรา

บริการด้านการจัดการและการตรวจสอบประสิทธิภาพวงจรความปลอดภัยของ SIF Manager ใช้ระบบอัตโนมัติและซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อติดตามประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยและตรวจจับความคลาดเคลื่อนระหว่างประสิทธิภาพจริงกับประสิทธิภาพที่คาดหวัง และแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง โปรแกรมการสนับสนุน Customer FIRST ให้สิทธิ์การเข้าถึงบริการและความเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิค การจัดการชิ้นส่วน การสนับสนุนที่ไซต์ การบำรุงรักษาระบบและการจัดการตลอดอายุการใช้งาน การทดสอบยืนยันเป็นระยะๆ ตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้และเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงการทดสอบเป็นระยะ — ช่วยลดเวลา แรงงาน และต้นทุน
บริการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ครอบคลุมการดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการปรับแต่งระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย และให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวงจรชีวิตความปลอดภัย มาตรฐานสากล ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน การส่งมอบทั่วโลกจากผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานทั้งหมดประกอบด้วยทีมวิศวกรด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ได้รับการรับรองโดย TÜV และ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ได้รับการรับรอง กระบวนการและระเบียบปฏิบัติการทั้งหมดได้รับการรับรองโดย TÜV สำหรับ IEC 61511 โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกช่วยให้มั่นใจได้ถึงความพร้อมของบุคลากรที่มีความสามารถระดับสุดยอด เมื่อต้องการ

จุดเด่น

• การรับประกันว่าระบบความปลอดภัยของคุณจะมีความเชื่อถือได้ตลอดการดำเนินงานเหมือนกับในวันแรกที่ติดตั้ง • การปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับที่ออกมานับตั้งแต่เริ่มใช้งาน • การจัดการชิ้นส่วนอะไหล่ที่คาดการณ์ได้
• การพัฒนาและเก็บรักษาความรู้ด้านความปลอดภัยของพนักงาน • หลีกเลี่ยงผลกระทบจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม เวลาการหยุดทำงาน และค่าปรับ
worker with tablet

โบรชัวร์

ปกป้องสินทรัพย์ที่มีค่าของคุณด้วยการจัดการอันตรายและความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอันตรายตลอดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

two young engineers smiling while discussing in the control room

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสอดคล้องกับ IEC 61511

เอกสารวิจัยฉบับนี้จะสำรวจข้อกำหนดที่เลือกเพื่อแสดงให้เห็นว่าเหตุใดการทดสอบยืนยันและการศึกษา SIL อาจไม่เพียงพออีกต่อไป

หลักสูตรของเรา

ถ่ายโอนความเชี่ยวชาญของเราให้กับทีมของคุณโดยการลงทะเบียนพวกเขาในหลักสูตรที่ดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเรา ที่ได้รับการรับรองในการดำเนินงานตามบทบาทตามมาตรฐาน IEC, NFPA, API, CSA และมาตรฐานและข้อบังคับอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับหนังสือรับรองความปลอดภัยด้านกระบวนการดังต่อไปนี้: • การรับรองความปลอดภัยในการทำงาน TÜV สำหรับวิศวกร
• การรับรองความปลอดภัยในการทำงาน TÜV สำหรับช่างฝีมือ • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในหน้าที่การทำงานสำหรับผู้จัดการ • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในหน้าที่การทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในหน้าที่การทำงานสำหรับทีมบำรุงรักษา • ความปลอดภัยในหน้าที่การทำงานสำหรับระบบบริหารจัดการหัวเผา • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับระบบป้องกันเครื่องจักรแบบเทอร์โบ

บริการการเรียนรู้ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม

เยี่ยมชมแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเราและเลือกหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการควบคุมและความปลอดภัยและหัวข้อต่างๆ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานของคุณ
Business people working on computers, facility management software, internet of things.

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
ติดต่อเรา

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!