แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

กลยุทธ์และโซลูชันด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การจัดทำรายงานด้านความยั่งยืน

ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาด

โซลูชัน ESG

บริการจัดซื้อ

A large container ship in the water

การลดคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน

สำรวจทรัพยากรและมุมมองด้านความยั่งยืนเพิ่มเติม

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ
แปดขั้นตอนเพื่อการรายงานด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ
ความยั่งยืนขององค์กรทําให้บริษัทมีกําไรมากขึ้นและน่าสนใจมากขึ้นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อไปนี้คือ 8 ขั้นตอนในการพัฒนากลยุทธ์การรายงานด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลด E-Book เปิดในหน้าต่างใหม่

Energize Program กำลังสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของเภสัชกรรม

เรียนรู้ว่า Schneider Electric ทำงานร่วมกับ GSK เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีความต่อเนื่องและบรรลุตำแหน่งที่แข่งขันได้สำหรับโปรแกรมการซื้อพลังงานได้อย่างไร

Achieve more energy and sustainability success

Buy energy smarter

Two Man in Logistic Center

Use energy efficiently

Visualize data

Palm trees in front of mountains

Drive sustainable growth

California climate law

A hot air balloon over a grassy hill

CDP

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!

1. การให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนคืออะไร

การให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนของธุรกิจให้คำแนะนำแก่องค์กรต่างๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว

2. คุณวัดความสำเร็จของการให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนของอย่างไร

ความสำเร็จในการให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนวัดจากการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ การที่ลูกค้านำแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้ การลดการใช้ทรัพยากร การเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบทางสังคมเชิงบวก