แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล

DCIM ย่อมาจาก Data Center Infrastructure Management (การบริหารจัดการโครงสร้างศูนย์ข้อมูล) ซอฟต์แวร์ DCIM ใช้ในการเฝ้าตรวจสอบ ตรวจวัด และจัดการศูนย์ข้อมูล โดยครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ไอทีและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน เช่น ระบบไฟฟ้าและระบบทําความเย็น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ซึ่งอาจทําให้ระบบหยุดทํางานได้
A person and person standing in a room with a computer
 • ในรายงาน DCIM Magic Quadrant ล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่ Gartner ได้นิยาม DCIM ไว้ว่าเป็น “เครื่องมือ (ที่) เฝ้าตรวจสอบ ตรวจวัด จัดการ และ/หรือควบคุมการใช้งานของศูนย์ข้อมูล และการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไอทีทั้งหมด (เช่น เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล และสวิตช์เครือข่าย) และส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (เช่น ชุดจ่ายกําลังไฟฟ้า (PDU) และเครื่องปรับอากาศภายในห้องคอมพิวเตอร์ (CRAC))” รายงานยังดำเนินต่อเพื่อครอบคลุมเนื้อหาหลักของ DCIM อย่างชัดเจนขึ้น “อุปกรณ์ที่ให้พลังงาน ระบบทำความเย็น และความปลอดภัยทางกายภาพที่จําเป็นต่อการทําให้ระบบไอทีสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง”

  DCIM ยังเป็นมากกว่าอุปกรณ์เฝ้าตรวจสอบขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของพวกเขา รวมถึงสถานะของอุปกรณ์ให้พลังงานและอุปกรณ์ทำความเย็น แนวคิดคือเพื่อช่วยผู้จัดการป้องกันปัญหา และให้ความช่วยเหลือในการวางแผนสำหรับความต้องการในอนาคต และการจัดตําแหน่งอุปกรณ์ให้เหมาะสมที่สุด

  จากรายละเอียดในบล็อกโพสต์ที่เขียนโดยเพื่อนร่วมงานของเรา Kevin Brown ลูกค้าต้องเผชิญความท้าทายบางอย่างกับในการใช้เครื่องมือ DCIM แบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึง ระยะเวลาในการดีพลอยที่ยาวนาน และมีความซับซ้อนสูงในด้านการใช้งานและการบํารุงรักษา รวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วย

 • โดยทั่วไปแล้ว ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลจะแบ่งเป็นสองหมวดหมู่หลัก ได้แก่ การเฝ้าตรวจสอบ/ระบบอัตโนมัติ และการวางแผน/การนําไปใช้  หมวดหมู่แรกเป็นการจัดการกับระบบเฝ้าตรวจสอบและระบบอัตโนมัติสําหรับห้องไอทีและไฟฟ้าของอาคาร การควบคุมสภาพแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าศูนย์ข้อมูลจะทํางานตามที่ออกแบบไว้ และให้เกณฑ์การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ทางกายภาพที่ผู้ใช้สามารถกําหนดได้ ซึ่งรวมถึงความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ นอกจากนี้ ยังรายงานเกี่ยวกับการใช้พลังงานเรียลไทม์ โดยเฉลี่ย และการใช้พลังงานสูงสุด และวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ได้อีกด้วย  ซอฟต์แวร์การวางแผนและการปรับใช้ที่มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายไอทีสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของศูนย์ข้อมูล นําอุปกรณ์ใหม่ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และติดตามอุปกรณ์ รองรับสถานการณ์จําลองแบบ “what-if” เพื่อช่วยในการวางแผนและลดต้นทุน

 • DCIM ช่วยลูกค้าจัดการกับ 4 ปัญหาสำคัญ: 

  • การป้องกันการหยุดทำงาน
  • การขาดแคลนด้านการบริหารจัดการและการเฝ้าติดตามจากระยะไกล
  • การจัดการอุปกรณ์จากหลายยี่ห้อ
  • การจัดการกับไซต์งานจํานวนมากที่มีพนักงานไอทีจํากัดหรือไม่มีเลย
 • สำหรับการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีจากความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยนั้นไม่สามารถใช้เพียงโซลูชันเดียวได้ แนวทางของคุณควรเป็นการป้องกันแบบหลายชั้น

  การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพคือด่านแรกของการป้องกัน สินทรัพย์ของคุณอาจอยู่ห่างไกล ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลและป้องกันการหยุดทำงาน คุณจำเป็นต้องมีวิธีเพื่อเฝ้าดูสินทรัพย์เหล่านั้นตลอดเวลา การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงแบบครบวงจรทำให้สามารถเฝ้าตรวจสอบจากระยะไกลแบบเรียลไทม์ได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ผิดปกติและเข้าควบคุมตู้เก็บอุปกรณ์ไอทีที่ถูกทำเครื่องหมายไว้เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ควัน และน้ำ ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐาไอทีของบริษัท

  จากนั้นจึงเป็นแบบชั้นตรรกะ โซลูชัน DCIM เช่น ซอฟต์แวร์การเฝ้าตรวจสอบบนคลาวด์แบบครบวงจรที่มีความปลอดภัย ซึ่งรวมการบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในทุกสถานที่ทำให้สามารถเฝ้าตรวจสอบไซต์งานได้ตลอดเวลาเพื่อป้องการการเกิดความผิดพลาดและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

  ให้พิจารณาว่าทั้งการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพนั้นมีความสำคัญเท่ากันเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักหรือการหยุดทำงาน

แนวโน้มของ DCIM 3.0 ต้องการ DCIM ที่มีความทันสมัย

EcoStruxure IT โซลูชัน DCIM ที่ครอบคลุมของเรา รับมือกับความท้าทายของ DCIM 3.0 ด้วยการปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยสําหรับการเฝ้าตรวจสอบ และการบริหารจัดการของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบไฮบริดที่กลายเป็นสิ่งซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ลูกค้ากำลังจัดการปัญหาเกี่ยวกับความท้าทายของ DCIM 3.0 ด้วย EcoStruxure IT

ซอฟต์แวร์ DCIM ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและศูนย์ข้อมูลสามารถเฝ้าตรวจสอบ บริหารจัดการ และปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่สําคัญภายในองค์กรให้ดีขึ้น ใช้งานบนคลาวด์และที่เอดจ์ได้เพื่อให้แน่ใจถึงความยืดหยุ่น ความปลอดภัย และความยั่งยืนของระบบ

การรักษาความปลอดภัย

Leading Edge Data Centers ใช้ EcoStruxure IT เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลที่มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อสำหรับเขตภูมิภาคของออสเตรเลีย

ติดต่อฝ่ายขาย

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความท้าทายของ DCIM 3.0 ใช่หรือไม่
ติดต่อฝ่ายขาย เปิดในหน้าต่างใหม่

เครื่องมือและแหล่งข้อมูล

เครื่องมือคํานวณมูลค่าการตรวจสอบ DCIM
ประเมินมูลค่าศักยภาพของการตรวจสอบ DCIM และการแจ้งเตือนสำหรับระบบไอทีแบบกระจาย เครื่องคำนวณมีกรอบการทำงานซึ่งใช้งานง่าย เพื่อทำความเข้าใจถึงระดับศักยภาพของซอฟต์แวร์โดยการคำนวณ ROI (หรือระยะเวลาการคืนทุน) โดยยึดตามข้อมูลป้อนเข้าของคุณ
ไปที่เครื่องคำนวณ

3 ขั้นตอนในการคำนวณการใช้พลังงานของระบบไอทีในองค์กรโดยใช้ DCIM

เอกสารฉบับนี้แสดงก้าวแรกสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIOs) ในการเดินทางสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืน
ดาวน์โหลดเอกสารวิจัย เปิดในหน้าต่างใหม่

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!

1. ซอฟต์แวร์ DCIM คืออะไร

ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (DCIM) คือโซลูชันซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้สามารถเฝ้าตรวจสอบและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลได้ ให้ความสามารถในการมองเห็นและควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น ด้วยการเริ่มใช้ DCIM คุณจะสามารถปรับปรุงการวางแผนกำลังการผลิต รักษาเวลาการทำงาน และจัดการแจ้งเตือนภายในองค์กร บทคลาวด์ และที่เอดจ์ได้ในเวลาเดียวกัน

2. ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่ดีกว่าสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นได้อย่างไร

ซอฟต์แวร์ DCIM 3 ช่วยให้มองเห็นภาพการทำงานแบบเรียลไทม์ เช่น การปรับปรุงสำหรับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเฝ้าตรวจสอบระบบ เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เครือข่าย และระบบระบายความร้อนทั้งหมด ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ DCIM ที่มีความยืดหยุ่น ความปลอดภัย และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อ ซึ่งช่วยให้สามารถทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนกำลังผลิตและการจัดสรรทรัพยากร ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้ดีกว่าเดิม

การดูแลรักษาเชิงคาดการณ์รวมกับการสังเกตการณ์ระบบที่มีความสำคัญทั้งหมดอย่างต่อเนื่องจะช่วยหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงให้กับธุรกิจของคุณ การแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ขึ้น

3. ประโยชน์ของซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลมีอะไรบ้าง

การจัดการศูนย์ข้อมูลโดยการใช้แอป EcoStruxure IT ของเราช่วยลดต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้แน่ใจได้ถึงเวลาทำงานที่ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานและประสิทธิภาพโดยทั่วไป ด้วยความสามารถในการมองเห็นสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเรียลไทม์ คุณจะสามารถวางแผนสำหรับขั้นตอนถัดไป เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบรรลุการปรับปรุงปัจจัยที่สำคัญทั้งหมดในการดำเนินการของศูนย์ข้อมูล