แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ผู้นำด้านภูมิทัศน์ใหม่ของพลังงาน

ภูมิทัศน์ด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและความซับซ้อนของห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีการวิธีการใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุปสงค์และอุปทาน เพื่อจัดการความท้าทายเหล่านี้ ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคจำเป็นต้องทำลายการทำงานแบบตัวใครตัวมัน และใช้แนวทางที่ทันสมัยและเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืน ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว และความน่าเชื่อถือ

โซลูชันของเราสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าแห่งอนาคตช่วยให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้กระบวนการโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น เรามอบซอฟต์แวร์และบริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมที่สุดของอุตสาหกรรม เพื่อจัดการวงจรชีวิตของโครงข่ายไฟ้ฟ้า โดยการมอบพื้นฐานการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลที่มีความปลอดภัยทางไซเบอร์และการจัดการข้อมูลโครงข่ายไฟฟ้าทีละขั้นตอน

สํารวจซอฟต์แวร์โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของเรา

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเผชิญกับการหยุดชะงักที่สำคัญเนื่องจากผลกระทบของสภาพอากาศ การผสานรวม DER รวมถึงการเปลี่ยนกฎระเบียบและนโยบาย ด้วยเหตุนี้ จึงเพิ่มแรงกดดันในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่ปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยและมอบบริการที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทอย่าง Enel ใช้ประโยชน์จากโซลูชันการจัดการการดำเนินงานของเรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรและการดำเนินงาน ลดความซับซ้อนและรวมขั้นตอนการทำงานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า และลดการหยุดชะงักของระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่น และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามเกี่ยวกับการขายทางออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณกลับไป
ติดต่อฝ่ายขาย

ทำความรู้จักกับบริการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของเรา

EcoCare for Digital Grid แผนบริการตามการสมัครใช้งานของเราให้บริการที่เชื่อถือได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อให้มั่นใจถึงผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน (ROI) และปกป้องทรัพย์สินของคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

สมาชิกจะได้รับการสนับสนุนแบบส่วนตัวจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา รวมถึงการฝึกอบรมตามความต้องการ เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้กับการลงทุนด้านเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ดูความคิดเห็นของลูกค้าเรา

ขับเคลื่อน SAPN ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก
กว่า 1.5 ล้านครัวเรือนในออสเตรเลียต้องพึ่งพา SA Power Networks ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ามกลางสภาพอากาศที่รุนแรง EcoStruxure ADMS มอบข้อมูลเชิงลึกเพื่อตรวจสอบและจัดการเครือข่ายอันใหญ่โตนี้
เรียนรู้เพิ่มเติม

โครงข่ายไฟฟ้าสู่โปรซูเมอร์

การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยขยายความสามารถในทั้งสองฝั่งมิเตอร์ของลูกค้าของคุณ การจัดการอุปสงค์และอุปทานที่เอดจ์ของโครงข่ายไฟฟ้าจำเป็นต้องมีแนวทางที่ทำงานไปพร้อมกันในการมีส่วนร่วม การวางแผน การออกแบบ เพิ่มประสิทธิภาพและบํารุงรักษา  และวิเคราะห์และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ

โครงข่ายไฟฟ้าแห่งอนาคต

โครงข่ายไฟฟ้าแห่งอนาคตขับเคลื่อนด้วยโมเดลข้อมูลและเครือข่ายแบบครบวงจร ติดตั้งแบบดิจิทัลและจัดการจากระยะไกลได้ เรียนรู้วิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับเครือข่ายยุคใหม่ที่มีเสถียรภาพ มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้นอย่างไร