แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

สถานพยาบาลแห่งอนาคต

เพื่อดำเนินการในโลกที่ความต้องการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรธุรกิจดูแลสุขภาพจำเป็นต้องมีอาคารที่มีความยืดหยุ่น ให้การดูแลเป็นศูนย์กลาง มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน เราสนับสนุนโรงพยาบาลด้วยโซลูชัน IoT ไฟฟ้าแบบดิจิทัลเพื่อจัดการกับความต้องการต่างๆ เช่น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วย และโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ 

ดาวน์โหลดรายงาน

สำรวจโซลูชัน IoT สำหรับสถานพยาบาล

การปกป้องผู้คนและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยและระบบรุ่นเก่าสร้างขีดจำกัดให้กับโรงพยาบาล ในขณะที่สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและการโจมตีทางไซเบอร์ส่งผลต่อความต่อเนื่องของธุรกิจ 

ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการจ่ายไฟฟ้า การจัดการสินทรัพย์ และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ บริการของเราช่วยให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Lille สามารถปกป้องคนไข้ เจ้าหน้าที่ และโครงสร้างพื้นฐานได้

สำรวจคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ของเราสำหรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น

ดูคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ของเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามเกี่ยวกับการขายทางออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณกลับไป
ติดต่อฝ่ายขาย

สํารวจซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์สําหรับสถานพยาบาล

 

EcoStruxure™ Power Advisor

 

EcoStruxure™ Building Advisor

 

EcoStruxure Asset Advisor

laptop with graphs for analysis

EcoStruxure Resource Advisor

 

EcoStruxure™ IT Advisor

 

MTWO

 

Planon

ดูความคิดเห็นของลูกค้าเรา