แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

สิ่งอำนวยความสะดวก Life Sciences แห่งอนาคต

การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก Life Sciences อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างมีประโยชน์ที่สม่ำเสมอ มาดูกันว่าโซลูชันชีววิทยาศาสตร์อัจฉริยะจะสามารถช่วยได้อย่างไร
ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชัน EcoStruxure เพื่อ Life Sciences ของเรา

สร้างสภาพแวดล้อมการผลิตที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกําหนด

จัดเตรียมเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ FDA 21 CFR ส่วนที่ 11 พร้อมลดต้นทุนและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน โซลูชันของเราสามารถช่วยคุณได้:

 • เพิ่มเวลาทํางานและความพร้อมใช้งานของระบบในอาคารของคุณให้สูงสุด พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของอุปกรณ์ (COP)
 • แสดงไซโลข้อมูลทั้งหมดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและแดชบอร์ด
 • ปฎิบัติตามหลักการความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ALCOA+ เปลี่ยนกระบวนการและบันทึกการตรวจสอบความถูกต้องเป็นแบบดิจิทัล ลดความเสี่ยงและลดผลกระทบทางธุรกิจจากการโจรกรรมทางไซเบอร์
เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 • วิศวกรรมกระบวนการ AVEVA

 • การบริหารจัดการประสิทธิภาพของทรัพย์สิน

  EcoStruxure Asset Advisor

   

  EcoStruxure™ Building Advisor

  EcoStruxure IT Advisor

  AVEVA Asset Performance Management

   

  Planon

  ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการกระบวนการ

  โซลูชัน AVEVA Operations Control และ HMI

  AVEVA MES และ Manufacturing Operations Management (MOM)

   

  AVEVA™ System Platform

  ระบบ AVEVA OSI PI

  AVEVA Teamwork

  AVEVA PlanetTogether Advanced Planning และ Scheduling (APS)

  AVEVA Advanced Process Control (APC)

  AVEVA Industrial Information Management

  ซอฟต์แวร์การจัดการเครื่องจักร

   

  EcoStruxure Machine Advisor

   

  EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

  ซอฟต์แวร์ที่ตรงตามกฎระเบียบ

  ซอฟต์แวร์ด้านพลังงานและความยั่งยืนของอาคาร

  EcoStruxure Resource Advisor

   

  EcoStruxure Microgrid Advisor

   

  EcoStruxure™ Power Advisor

  บริการ

  บริการด้านพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

สิ่งอำนวยความสะดวก ด้าน Life Sciences ยุคใหม่

เอกสารวิจัยฉบับนี้แสดง 5 ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ในอุตสาหกรรมด้าน Life Sciences และให้ตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ

a young business professional working in a corporate office at night

การสร้างกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

ความชัดเจนที่มากที่สุด: การสร้างและการดําเนินการกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบองค์รวมเป็นกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่เร่งด่วนและมีการแข่งขัน ไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่คุณควรเริ่มที่ไหน? เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีและกรณีการใช้งาน

รางวัลและการยกย่อง

ผู้นำ Verdantix Green Quadrant: แพลตฟอร์ม IoT สำหรับอาคารอัจฉริยะ 2022

Schneider Electric ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT) สำหรับอาคารอัจฉริยะในปี 2022 ข้อมูลที่สนับสนุนตำแหน่งผู้นำครั้งนี้ได้แก่ คะแนนสูงสุดในด้านความยั่งยืนผ่านการเก็บรวบรวมและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ที่เหนือกว่า เนื่องจากบริษัทยังคงพึ่งพาความเชี่ยวชาญของเราอย่างต่อเนื่อง

Gartner Supply Chain Award ประจำปี 2022 สาขานวัตกรรมด้านการดำเนินการหรือเทคโนโลยี

Schneider Electric ได้นำแพลตฟอร์มห่วงโซ่อุปทาน "แบบซ่อมแซมตัวเอง" ที่ช่วยประหยัดได้กว่า 100 ล้านยูโรมาใช้ แพลตฟอร์มดังกล่าวขับเคลื่อนโดย machine learning (ML) แบบปรับให้เหมาะสมได้ เพื่อปรับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพให้เหมาะสมที่สุด เช่น ปริมาณสินค้าคงคลังที่ปลอดภัย ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสุด และ lead time แบบเรียลไทม์

สํารวจเรื่องราวเกี่ยวกับ Life Sciences จากลูกค้าของเรา