แบรนด์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

สิ่งอำนวยความสะดวก Life Sciences แห่งอนาคต

การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก Life Sciences อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างมีประโยชน์ที่สม่ำเสมอ มาดูกันว่าโซลูชันชีววิทยาศาสตร์อัจฉริยะจะสามารถช่วยได้อย่างไร
ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชัน EcoStruxure ของเรา เพื่อ Life Sciences

สร้างสภาพแวดล้อมการผลิตที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกําหนด

จัดเตรียมเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ FDA 21 CFR ส่วนที่ 11 พร้อมลดต้นทุนและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน โซลูชันของเราสามารถช่วยคุณได้:

 • เพิ่มเวลาทํางานและความพร้อมใช้งานของระบบในอาคารของคุณให้สูงสุด พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของอุปกรณ์ (COP)
 • แสดงไซโลข้อมูลทั้งหมดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและแดชบอร์ด
 • ปฎิบัติตามหลักการความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ALCOA+ เปลี่ยนกระบวนการและบันทึกการตรวจสอบความถูกต้องเป็นแบบดิจิทัล ลดความเสี่ยงและลดผลกระทบทางธุรกิจจากการโจรกรรมทางไซเบอร์
เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์ เพื่อ Life Sciences

 • วิศวกรรมกระบวนการ AVEVA

 • การบริหารจัดการประสิทธิภาพของทรัพย์สิน

  EcoStruxure Asset Advisor

   

  EcoStruxure™ Building Advisor

  EcoStruxure IT Advisor

  AVEVA Asset Performance Management

   

  Planon

  ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการกระบวนการ

  โซลูชัน AVEVA Operations Control และ HMI

  AVEVA MES และ Manufacturing Operations Management (MOM)

   

  AVEVA™ System Platform

  ระบบ AVEVA OSI PI

  AVEVA Teamwork

  AVEVA PlanetTogether Advanced Planning และ Scheduling (APS)

  AVEVA Advanced Process Control (APC)

  AVEVA Industrial Information Management

  ซอฟต์แวร์การจัดการเครื่องจักร

   

  EcoStruxure Machine Advisor

   

  EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

  ซอฟต์แวร์ที่ตรงตามกฎระเบียบ

  ซอฟต์แวร์ด้านพลังงานและความยั่งยืนของอาคาร

  EcoStruxure Resource Advisor

   

  EcoStruxure Microgrid Advisor

   

  EcoStruxure™ Power Advisor

  บริการ

  บริการด้านพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

สิ่งอำนวยความสะดวก ด้าน Life Sciences ยุคใหม่

เอกสารวิจัยฉบับนี้แสดง 5 ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ในอุตสาหกรรมด้าน Life Sciences และให้ตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ

a young business professional working in a corporate office at night

การสร้างกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

ความชัดเจนที่มากที่สุด: การสร้างและการดําเนินการกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบองค์รวมเป็นกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่เร่งด่วนและมีการแข่งขัน ไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่คุณควรเริ่มที่ไหน? เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีและกรณีการใช้งาน

สํารวจเรื่องราวเกี่ยวกับ Life Sciences จากลูกค้าของเรา

สํารวจข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับ IoT ในด้าน Life Sciences