แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

EcoStruxure สําหรับงานแร่

กระจกและปูนซีเมนต์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยการบูรณาการดิจิดัล โซลูชัน EcoStruxure สําหรับงานแร่ ได้ผสานรวมไฟฟ้าและกระบวนการเพื่อธุรกิจปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง และกระจกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทํากําไรได้

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชัน EcoStruxure สําหรับอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะของเรา

ลดคาร์บอนและใช้ทรัพยากรอันมีค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตอบโจทย์ความคาดหวังในการเปลี่ยนไปสู่กิจการเหมือง แร่ และโลหะที่ยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนทีละขั้นตอน: ตั้งแต่การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทนไปจนถึงการดําเนินงานแบบครบวงจรและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ
อ่านเรื่องราวของ Saint Gobain

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์สําหรับอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะ

 • วิศวกรรมกระบวนการ AVEVA

 • AVEVA Unified Operations Center

  AVEVA Production Management

  AVEVA Planning and Scheduling

  AVEVA Information Management

  AVEVA Operations Control

  AVEVA Advanced Process Control

   

  EcoStruxure Plant Advisor

   

  EcoStruxure Microgrid Advisor

  laptop with graphs for analysis

  EcoStruxure Resource Advisor

 • AVEVA Asset Performance Management

   

  EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

   

  EcoStruxure™ Maintenance Advisor

  EcoStruxure Asset Advisor

   

  EcoStruxure™ Power Advisor

 • การให้คำปรึกษา

  บริการภาคสนาม

  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

  ตามโดเมน

  บริการจ่ายไฟฟ้า

  ไฟฟ้าวิกฤติและการระบายความร้อน

  บริการด้านการจัดการอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม

  บริการด้านอาคาร

  บริการที่แนะนำ

  บริการด้านพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  บริการความปลอดภัยและความพร้อมใช้งาน

  บริการให้คำปรึกษา

  บริการด้านการบำรุงรักษา

  บริการปรับปรุงให้ทันสมัย

  การจัดการโครงการและการดําเนินการ

อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนแห่งอนาคต

ขับเคลื่อนความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะ

การบริหารจัดการการดําเนินงานแบบครบวงจร

การดําเนินงานด้านดิจิทัลแบบครบวงจรช่วยเพิ่มผลกําไร ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของกิจการเหมืองด้วยข้อมูลเชิงลึกของการดําเนินงานแบบองค์รวม ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการบํารุงรักษา

รางวัลและการยกย่อง

ผู้ให้บริการโซลูชันตลาดซื้อขาย PPA

Schneider Electric ได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้นำใน Guidehouse Insights Leaderboard: ผู้ให้บริการโซลูชันตลาดซื้อขายข้อตกลงซื้อขายพลังงาน (Power Purchase Agreement หรือ PPA) แพลตฟอร์ม NEO Network และ Zeigo ของเราช่วยให้กระบวนการซื้อเทคโนโลยีสะอาดง่ายขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อสมาชิกกับผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือและข้อมูลตลาดที่เฉพาะเจาะจงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยและเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจทำธุรกรรมได้

IDC Worldwide Distributed Energy Resource Management Systems

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ (IDC) ยกย่อง Schneider Electric ว่าเป็นผู้นำในระบบบริหารจัดการแหล่งพลังงานแบบกระจายทั่วโลก

สํารวจเรื่องราวจากลูกค้าของเราสําหรับอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะ