แบรนด์ของเรา

Impact Logo Company English Black 177x54.svg

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

EcoStruxure สําหรับงานแร่

กระจกและปูนซีเมนต์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยการบูรณาการดิจิดัล โซลูชัน EcoStruxure สําหรับงานแร่ ได้ผสานรวมไฟฟ้าและกระบวนการเพื่อธุรกิจปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง และกระจกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทํากําไรได้

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชัน EcoStruxure ของเรา สําหรับอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะ

ลดคาร์บอนและใช้ทรัพยากรอันมีค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตอบโจทย์ความคาดหวังในการเปลี่ยนไปสู่กิจการเหมือง แร่ และโลหะที่ยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนทีละขั้นตอน: ตั้งแต่การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทนไปจนถึงการดําเนินงานแบบครบวงจรและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ
อ่านเรื่องราวของ Saint Gobain

พบกับซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์สําหรับอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะ

 • วิศวกรรมกระบวนการ AVEVA

 • AVEVA Unified Operations Center

  AVEVA Production Management

  AVEVA Planning and Scheduling

  AVEVA Information Management

  AVEVA Operations Control

  AVEVA Advanced Process Control

   

  EcoStruxure Plant Advisor

   

  EcoStruxure Microgrid Advisor

  laptop with graphs for analysis

  EcoStruxure Resource Advisor

 • AVEVA Asset Performance Management

   

  EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

   

  EcoStruxure™ Maintenance Advisor

  EcoStruxure Asset Advisor

   

  EcoStruxure™ Power Advisor

 • บริการภาคสนาม

  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

  ตามโดเมน

  บริการจ่ายไฟฟ้า

  ไฟฟ้าวิกฤติและการระบายความร้อน

  บริการด้านการจัดการอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม

  บริการด้านอาคาร

  บริการที่แนะนำ

  บริการด้านพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  บริการความปลอดภัยและความพร้อมใช้งาน

  บริการให้คำปรึกษา

  บริการด้านการบำรุงรักษา

  บริการปรับปรุงให้ทันสมัย

  การจัดการโครงการและการดําเนินการ

อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนแห่งอนาคต

ขับเคลื่อนความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะ

การบริหารจัดการการดําเนินงานแบบครบวงจร

การดําเนินงานด้านดิจิทัลแบบครบวงจรช่วยเพิ่มผลกําไร ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของกิจการเหมืองด้วยข้อมูลเชิงลึกของการดําเนินงานแบบองค์รวม ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการบํารุงรักษา

สํารวจเรื่องราวจากลูกค้าของเราสําหรับอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะ

สํารวจข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับ IoT ในอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะ

ก้าวสู่อุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะที่ยั่งยืนด้วยอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ดูว่าอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจะช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการด้วยวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีค่าน้อยลงได้อย่างไร

สาธิตศูนย์ปฏิบัติการแบบครบวงจร

มองเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์แบบของการควบคุม การดําเนินงาน และกิจกรรมการบํารุงรักษาเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นและคล่องตัว การทํางานแบบครบวงจรช่วยมอบความเรียบง่ายและปลดปล่อยศักยภาพการทํางานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ

EcoStruxure สําหรับงานเหมือง

EcoStruxure สําหรับงานเหมืองช่วยสร้างห่วงโซ่คุณค่าแบบดิจิทัลได้

EcoStruxure สําหรับงานโลหะ

EcoStruxure สำหรับงานโลหะสร้างสภาพแวดล้อมทํางานร่วมกันแบบดิจิทัล รวมระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์กระบวนการ การจ่ายไฟฟ้า และไมโครกริดเพื่อให้มั่นใจได้ถึงใบอนุญาตทางสังคมเพื่อดําเนินงาน

งานเหล็กแบบดิจิทัล

เครนอัตโนมัติแบบครบวงจรทําให้เครนทํางานเป็นระบบอัตโนมัติและผสานรวมการดําเนินงานของเครนเข้ากับซัพพลายเชนและซอฟต์แวร์ ERP เพื่อให้ผู้ผลิตเหล็กสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการบํารุงรักษาได้ถึง 30%

เปลี่ยนแปลงแหล่งจ่ายไฟฟ้าด้วยไมโครกริด

โซลูชันไมโครกริดของชไนเดอร์ อิเล็คทริคช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เป็นระบบดิจิทัลได้ เชื่อมต่อการควบคุมและจัดการความต้องการของโรงงาน

ชมการแนะนํา e-House แบบเสมือน

ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อดิจิทัล ประกอบสําเร็จ และเพิ่มประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในวิธีในการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการทดสอบใช้งาน

ยกระดับความยืดหยุ่นของธุรกิจด้วยพันธมิตรด้านบริการ

ตั้งแต่การให้คําปรึกษาด้านพลังงานและความยั่งยืนไปจนถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพวงจรชีวิตของการดําเนินงานของคุณด้วยบริการภาคสนามและดิจิทัล คุณสามารถลดระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุดทํางาน ปรับปรุงความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานได้สูงสุด