แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

EcoStruxure สําหรับงานแร่

กระจกและปูนซีเมนต์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยการบูรณาการดิจิดัล โซลูชัน EcoStruxure สําหรับงานแร่ ได้ผสานรวมไฟฟ้าและกระบวนการเพื่อธุรกิจปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง และกระจกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทํากําไรได้

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชัน EcoStruxure สําหรับอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะของเรา

ลดคาร์บอนและใช้ทรัพยากรอันมีค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตอบโจทย์ความคาดหวังในการเปลี่ยนไปสู่กิจการเหมือง แร่ และโลหะที่ยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนทีละขั้นตอน: ตั้งแต่การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทนไปจนถึงการดําเนินงานแบบครบวงจรและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ
อ่านเรื่องราวของ Saint Gobain

ติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามเกี่ยวกับการขายทางออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณกลับไป
ติดต่อฝ่ายขาย

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์สําหรับอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะ

 • วิศวกรรมกระบวนการ AVEVA

 • AVEVA Unified Operations Center

  AVEVA Production Management

  AVEVA Planning and Scheduling

  AVEVA Information Management

  AVEVA Operations Control

  AVEVA Advanced Process Control

   

  EcoStruxure™ Plant Advisor

   

  EcoStruxure Microgrid Advisor

  laptop with graphs for analysis

  EcoStruxure Resource Advisor