แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

โซลูชันและคุณประโยชน์

ระบบควบคุมแบบครบวงจรของเราสําหรับอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และระบบอัตโนมัติสําหรับการประมวลผลโลหะ มอบความยืดหยุ่นให้กับงานวิศวกรรม การดําเนินงาน และการบํารุงรักษา นอกจากการรวมระบบและความโปร่งใสระหว่างการดําเนินงานในสภาพแวดล้อมที่เรียบง่าย 

ระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการที่วัดค่าได้ของเราผนวกเข้ากับระบบควบคุมและระบบไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านการผลิต การดำเนินงาน และคุณภาพ

 • สถาปัตยกรรม Advanced Ethernet แบบกระจาย สามารถจัดการเครือข่ายระบบตรวจสอบที่ซับซ้อนและแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ได้
 • สภาพแวดล้อมเดียวสําหรับการออกแบบโรงงาน การดําเนินงาน และการบํารุงรักษา
 • การควบคุมกระบวนการและวัตถุ แอปพลิเคชันเป็นไปตามผังที่แท้จริงของเหมือง
 • คลังวัตถุเฉพาะสําหรับการทําเหมือง แร่ และโลหะ
 • ลดความซับซ้อนและกําหนดมาตรฐานเพื่อลดต้นทุนทางวิศวกรรม
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและการมองเห็นภาพรวมของโรงงาน
 • ดูแลรักษา ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และขยายขนาดได้ง่าย

EcoStruxure Process Expert

EcoStruxure Process Expert ช่วยขับเคลื่อนพลังของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสําหรับอุตสาหกรรม (IIoT) เพื่อให้โรงงานของคุณก้าวไปสู่อนาคต โดยเป็นระบบอัตโนมัติเดี่ยวสําหรับวิศวกรรม การดําเนินงาน และการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของคุณเพื่อโรงงานที่มีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และคล่องตัวในตลาด
อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

 

PLC, PAC and Dedicated Controllers

 

EcoStruxure™ Control Expert (Unity Pro)

หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบป้องกันและตัวแปลงไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ควบคุมอุตสาหกรรม

Tricon CX

ระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยเครื่องมือวัด (Safety Instrumented Systems)

โซลูชันและคุณประโยชน์

การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการใช้กระบวนการและข้อมูลทางเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์เพื่อระบุจุดที่รับประกันผลกําไรจากการดําเนินงานสูงสุดพร้อมกับปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบทั้งหมด ให้ประสิทธิภาพของโรงงานที่ยั่งยืนและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน โดยจะช่วยให้กระบวนการเข้าใกล้ข้อจํากัดเชิงรุกมากขึ้น ลดความผันผวนของกระบวนการในโลหะเฉพาะและกระบวนการแร่ต่างๆ เช่น เครื่องทําความเย็น หรือการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงสี
 • เพิ่มความเสถียรและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดความผันผวน
 • เพิ่มอัตราการผลิตและการใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ลดปริมาณการใช้พลังงาน น้ำ และสารเคมี
 • มองเห็นภาพรวมการดําเนินธุรกิจของโรงงานและธุรกิจแบบเรียลไทม์
 • รวบรวม จัดกลุ่ม และแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่จัดการได้และข้อมูลเชิงลึก
 • รับการเปลี่ยนแปลงของระดับชั้นที่รวดเร็วและคงที่มากขึ้น
 • ช่วยในการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน

Quzhai Cement ประเทศจีน

โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปูนซีเมนต์ของเราช่วยให้ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ตรวจสอบ ควบคุม และระบุส่วนที่ไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงานและการใช้พลังงาน รับชมการทํางานของโซลูชันที่โรงงานปูน Quzhai Cement ในประเทศจีน พร้อมความคิดเห็นจากลูกค้าต่อประโยชน์ที่มีต่อธุรกิจ

SimSci APC

SimSci DYNSIM

 

Contactors and Protection Relays

 

PowerLogic PM5000 series

 

EcoStruxure™ Process Expert

 

PLC, PAC Controllers

โซลูชันและคุณประโยชน์

การจำลองสถานการณ์แบบไดนามิกเป็นระบบจำลองกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์แบบครบวงจรที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของการออกแบบและการดำเนินงานโรงงานกระบวนการที่ทันสมัยได้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ ด้วยการช่วยเหลือในการออกแบบกระบวนการ การเข้าถึงการควบคุมการและการออกแบบระบบควบคุม การจำลองสถานการณ์แบบไดนามิกช่วยเพิ่มผลผลิตและลดการลงทุนและเครื่องจำลองการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานจึงช่วยให้การดำเนินงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบกระบวนการของคุณและประหยัดเวลาในการทดสอบใช้งานและการทดสอบระบบ 
 • ตรวจสอบระบบควบคุมก่อนดำเนินการออนไลน์และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 • ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมของโรงงานแบบเหมือนจริง 
 • อำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้

ค้นหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น เปิดในหน้าต่างใหม่

การจำลองกระบวนการแบบไดนามิก

โซลูชันและคุณประโยชน์

ระบบการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานแบบเสมือนจริง (OTS) ให้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่มีความเที่ยงตรงสูงที่จอลองสถานการณ์จริงของโรงงานจริง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สมจริงเพื่อฝึกอบรมบุคลากร

ใช้ระบบนี้สําหรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ การทำความรู้จักกับผู้ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย การเก็บรวบรวมความรู้ หรือการวางแผนการบำรุงรักษาและปรับปรุงการดําเนินงานโดยรวมและความปลอดภัยของโรงงานของคุณ

 • สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้และการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 
 • เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรภาคสนาม 
 • ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 • ช่วยป้องกันการบํารุงรักษาและการซ่อมแซมที่ไม่จําเป็น

ค้นหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น เปิดในหน้าต่างใหม่

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานแบบเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี VR

เจริญเติบโตในยุคดิจิตอลด้วย EcoStruxure

เรียนรู้วิธีที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้นำในโลกแห่งพลังงานได้อย่างไร ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อ ระบบควบคุมเอดจ์ และแอป การวิเคราะห์และบริการ
เรียนรู้เพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!

บริษัทเหมือง แร่ และโลหะจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตและกลั่นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพคุ้มค่าและประหยัดพลังงานได้อย่างไร

Schneider Electric ช่วยให้อุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะทั่วโลกขับเคลื่อนการแปรรูปการทํางานสู่ระบบดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมกระบวนการทํางานขั้นสูงที่ลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มผลกําไร

ในฐานะผู้นําเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IIoT ของเรา เราสามารถช่วยนํานวัตกรรมไปสู่แต่ละระดับของอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และการแปรรูปโลหะและการดําเนินงานที่มีความซับซ้อนสูงผ่านผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกัน ระบบควบคุมเอดจ์ และการวิเคราะห์และบริการ

ระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการที่ปรับขยายได้ของเราผนวกเข้ากับระบบควบคุมและระบบไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจได้ถึงผลผลิตคุณภาพสูงที่สม่ำเสมอ และวัตถุประสงค์ด้านการใช้พลังงานที่ลดลง

EcoStruxure Process Expert ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติระบบเดียวที่ใช้ IIoT ของเราจะช่วยมอบนวัตกรรมให้กับกระบวนการและเครื่องจักรมากมายในโรงงานแปรรูปและการกลั่นของโรงงานแห่งอนาคตที่ยั่งยืนและเพิ่มผลผลิต

โซลูชันการควบคุมกระบวนการทํางานของเราผนวกรวมระบบอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และโลหะเข้าด้วยกันได้อย่างราบรื่น นอกจากให้ความยืดหยุ่นสําหรับงานวิศวกรรม การดําเนินงาน และการบํารุงรักษา

สําหรับผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่ต้องการโรงงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปูนซีเมนต์ของเราช่วยให้มีผลผลิตคุณภาพสูงและลดการใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง

การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการในโลหะและกระบวนการแร่จะใช้การมองเห็นแบบเรียลไทม์และข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อให้แน่ใจได้ถึงผลกําไรจากการดําเนินงานสูงสุดโดยสอดคล้องกับข้อกําหนดด้านกฎระเบียบทั้งหมด ให้ประสิทธิภาพของโรงงานที่ยั่งยืนและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

การจําลองแบบไดนามิกซึ่งเป็นระบบจําลองกระบวนการแบบผ่านคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุม ช่วยในการออกแบบกระบวนการ ควบคุมการตรวจสอบ และควบคุมการออกแบบระบบ

ระบบการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนามในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงแบบโต้ตอบที่สมจริง และอํานวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้