แบรนด์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

โซลูชั่น

โซลูชั่นการบริหารจัดการข้อมูลของชไนเดอร์ อิเล็คทริคใช้แพลตฟอร์มระบบ Wonderware และผลิตภัณฑ์นำเสนอที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก การช่วยลูกค้าใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการทำงานของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญต่อภารกิจของเรา
การใช้โซลูชั่นของเราช่วยให้ลูกค้าสามารถเอาชนะปัญหาเรื่องข้อมูลที่มากเกินไป ช่วยให้แน่ใจได้ถึงความคงที่ของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และขจัดอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ที่เกิดกับโครงสร้างข้อมูลร่วม

ประโยชน์และความแตกต่าง

> การกรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดก็ได้แทบทุกแหล่ง: เซ็นเซอร์, PLC, ซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลอง > รับประกันคุณภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูล > ตรวจสอบและรายงานสภาวะการแจ้งเตือนและเหตุการณ์ทั้งหมด
> จัดเก็บข้อมูลในอดีตทั้งหมด > เปิดใช้งานในส่วนของบทบาทหน้าที่และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดเพื่อแบ่งปันและสื่อสารข้อมูลระหว่างตำแหน่งและภูมิศาสตร์

เอกสารข้อมูลจำเพาะ 

Wonderware Intelligence: การเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ในทางอุตสาหกรรมให้เป็นข้อมูลที่นำไปดำเนินการได้จริง

โบรชัวร์

แพลตฟอร์มระบบ Wonderware: การรวมคน กระบวนการ และข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว

Wonderware Historian

Wonderware Intelatrac

ระบบอัตโนมัติสำหรับลำดับงาน

แพลตฟอร์มการดำเนินงาน

Wonderware Intelligence

Wonderware IS (เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล)

โซลูชั่น

โซลูชั่นของเราช่วยให้วิศวกรแหล่งกักเก็บได้รับข้อมูลการวิเคราะห์ที่ต้องใช้เพื่อดูผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในระยะยาวและการรักษาสภาพสิ่งที่ดึงขึ้นมาจากแหล่งผลิต นอกจากนี้ยังช่วยวิศวกรบำรุงรักษาในการดูแลให้โรงงานมีความปลอดภัยและทรงประสิทธิภาพ เพิ่มมาด้วยความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแทน ชิ้นส่วนอะไหล่ และเวลาสูญเปล่า
Wonderware สนับสนุนทุกบทบาทหน้าที่ด้วยการลดเวลาและอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ที่ขัดขวางการทำงานร่วมกันผ่านเทคโนโลยีคลาวด์และเทคโนโลยีเคลื่อนที่ล่าสุด

ประโยชน์และความแตกต่าง

> รวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วให้กับผู้ทำการตัดสินใจ > บริหารจัดการการดำเนินการที่กระจัดกระจายในทางภูมิศาสตร์ > คาดการณ์ปัญหาและประเด็นด้านประสิทธิภาพ และเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน > ผสานรวมการวางแผนการผลิตและการบำรุงรักษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในลักษณะที่แน่นอน
> ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย การผลิต และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดที่สุด > ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ > รักษาระดับการไหลของอุปทานที่ตอบสนองเพื่อสนองความต้องการ

เอกสารรายงาน

ดูโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่เน้นประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ของเราในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการบริหารจัดการสินทรัพย์ต้นน้ำแบบครบวงจร
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Wonderware Historian

Wonderware Intelatrac

Foxboro

 

Trio License-free Radios

 

SCADAPack 500E

BPM Skelta

แพลตฟอร์มระบบ Wonderware

Wonderware Intelligence

Wonderware IS (เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล)

 

Realift

SimSci Pro II, Pipephase

SimSci RoMEO, Dynasim

โซลูชั่น

แพลตฟอร์มของเราจัดให้มีโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งรับประกันได้ถึงการจ่ายพลังงานและการจ่ายไฟฟ้าอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการการจ่ายไฟฟ้าของเราที่มีระบบบริหารจัดการเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องและระบบ Resource Advisor ได้รวมเข้ากันเป็นโซลูชั่นแบบหนึ่งเดียว ซึ่งยังผลให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ต่อไปนี้:

ประโยชน์และความแตกต่าง

> ลดความล่าช้าของการผลิตอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องและการดำเนินงานบำรุงรักษา > ลดต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงข่ายกระแสไฟฟ้า > บริหารจัดการเครือข่ายไฟฟ้าได้ดีขึ้นหลังเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง > ลดต้นทุนพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
> สามารถมองเห็นและตรวจสอบติดตามพลังงานได้จากทุกที่ด้วยการตรวจสอบ การควบคุมและการบริหารจัดการกำลังไฟฟ้าจากส่วนกลาง > รับประกันระยะเวลาการทำงานสำหรับงานที่มีความสำคัญด้วยการบริหารจัดการด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบตัดโหลด > ประหยัด OPEX และ CAPEX ลดความต้องการชิ้นส่วนอะไหล่ลงด้วยการใช้สินทรัพย์อย่างชาญฉลาดขึ้น

กรณีของลูกค้า

การบริหารจัดการการดำเนินงานผลิตจากส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ (เอกวาดอร์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบบริหารจัดการเครือข่าย MV/ระบบอัตโนมัติแบบลูป

การจ่ายไฟฟ้าและการบริหารจัดการเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 

EcoStruxure™ Power Automation System

โซลูชั่น

การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรของชไนเดอร์ อิเล็คทริคประกอบด้วยซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเคลื่อนที่ และบริการต่างๆ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
โดยรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต ความพร้อมใช้ของสินทรัพย์ ความท้าทายในการกำหนด ทรัพยากรคงเหลือ และการบริหารจัดการชิ้นส่วนอะไหล่

ประโยชน์และความแตกต่าง

> เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ > อายุการใช้งานสูงสุดและเวลาสูญเปล่าน้อยสุด
> การคาดการณ์เวลาสูญเปล่าเพื่อป้องกันความล้มเหลว > การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันและการแจ้งเตือนสถานการณ์ผิดปกติ
ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

โบรชัวร์

Avantis® PRiSM เป็นโซลูชั่นการวิเคราะห์สินทรัพย์เชิงคาดการณ์ที่จัดให้มีการแจ้งเตือนและการวินิจฉัยปัญหาของอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อนเกิดความล้มเหลว

คนงานตรวจสอบท่อส่งน้ำมันและก๊าซ, ระบบกระบวนการอัตโนมัติ

โบรชัวร์

Avantis® Condition Manager® เป็นโซลูชั่นการบริหารจัดการสภาวะอัจฉริยะที่วิเคราะห์รายการวินิจฉัยแบบเรียลไทม์จากสินทรัพย์จากการผลิตทั้งหมดในโรงงาน

Wonderware Historian

Wonderware Intelatrac

Avantis Pro

Avantis DSS

Prism

BPM Skelta

แพลตฟอร์มระบบ Wonderware

Wonderware Intelligence

Wonderware IS (เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล)

 

EcoStruxure™ Power Automation System

โซลูชั่น

Artificial Lift Advisor เป็นการรวมกันของแพลตฟอร์มซอฟท์แวร์ SE ที่แตกต่างกันโดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรมแบบจำเพาะ ซึ่งพร้อมรับมือกับความท้าทายที่สำคัญเหล่านี้:
> การเข้าถึงสถานะของอุปกรณ์แบบจำกัด > การแทรกแซงในไซต์งานที่มีหลุมเจาะบ่อยๆ > การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตไม่ต่อเนื่อง > การไม่มีโอกาสปรับปรุงรูปแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตจากหลุม > ข้อจำกัดในโรงงานและการเกิดกระบวนการคอขวด > การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ประโยชน์และความแตกต่าง

Artificial Lift Advisor จะติดตามทุกหลุมเจาะในแหล่งผลิตและบริหารจัดการด้านการดำเนินงาน บริการ ความล้มเหลวและประวัติการผลิต รวมทั้งปรับโครงแบบให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหลุมเจาะโดยการเชื่อมประสานเครื่องมือสร้างแบบจำลองและจำลองสถานการณ์หลุมเจาะ
> ผลที่เกิดขึ้นคือการลด CAPEX เนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์/แบบโฮสต์ > ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มการปรับการผลิตให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการแบ่งปันข้อมูล > ความปลอดภัยของบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น > ประสิทธิภาพในการรายงานตามกฎระเบียบ

Altivar

 

EcoStruxure™ Geo SCADA Expert

Wonderware Historian

Wonderware Intelatrac

 

Accutech

 

Trio License-free Radios

 

SCADAPack 500E

Prism

BPM Skelta

แพลตฟอร์มระบบ Wonderware

Wonderware IS (เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล)

 

Realift

กลับไปที่ภาพรวมของโซลูชั่นบนฝั่ง

กลับไปที่บนฝั่ง
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="ฟรี"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="ดู"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerTH"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!