Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น
 • Default Alternative Text
  ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์และระบบตรวจสอบสภาพ

  ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์และระบบตรวจสอบสภาพ

  Businessman holding camera up to take a photo isolated on white background - 64567 : shutterstock, machine control, energy management, mining industry

  ความท้าทาย

  ยกระดับประสิทธิภาพให้กับระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของคุณ! 

  คุณสามารถยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับสินทรัพย์ของคุณตั้งแต่วินาทีแรกด้วยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่าง Total Productive Maintenance (TPM) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนได้สูงสุด

  • โซลูชัน

   โซลูชันการบริหารจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจรของเรา ช่วยให้สามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของสินทรัพย์และช่วยในการบริหารการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น งานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา
  • ความสามารถ

   โซลูชั่นการบริหารจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจรของเราช่วยให้สามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของสินทรัพย์และช่วยในการบริหารการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น งานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา
  • จุดเด่น

   • โซลูชันครบวงจรเต็มรูปแบบเพื่อประสิทธิภาพของสินทรัพย์ การตรวจสอบสภาพ และการวิเคราะห์ล่วงหน้า
   • อัลกอริทึมคาดการณ์ล่วงหน้าขั้นสูงที่โดดเด่นทำหน้าที่ในการระบุการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมระบบแม้เพียงเล็กน้อย ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณ์

  จุดเด่น

  • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
   • ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ 
   • ระบุสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์
  • ไซต์งานอุตสาหกรรมริมชายฝั่ง, อุตสาหกรรมเหมือง
   • ลดปัญหาเวลาสูญเปล่าที่ไม่คาดคิด
   • ลดต้นทุนการบำรุงรักษา
  • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงพลบค่ำ, การผลิตปูนซีเมนต์
   • เพิ่มความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้ 
   • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.