Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น
 • Colliery at dusk, coal mine, mining industry.

  ประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจปูนซีเมนต์

  Industrial sized cement mill, cement production.

  ลดต้นทุน

  เป้าหมายของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อย CO2 การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) และการลดปริมาณการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันโดยรวม
  • โซลูชัน

   • Energy User Performance System จากชไนเดอร์ อิเล็คทริคเป็นระบบผ่านเว็บที่ทำหน้าที่เป็นแดชบอร์ดสำหรับส่งต่อข้อมูลเพื่อนำไปแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อช่วยให้คุณสามารถวัดและทำได้ตาม KPI ด้านพลังงานที่ตั้งเป้าไว้ 
   • บริการให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการประเมินด้านธุรกิจและพลังงานแบบรวม การวิเคราะห์การวัดพลังงาน และแผนการดำเนินการพร้อมคำแนะนำและผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้
  • จุดเด่น

   โซลูชันประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบครบวงจรของเรา จะช่วยให้คุณสามารถระบุและควบคุมส่วนต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านหลังงานและประสิทธิภาพทางธุรกิจ
  • สิ่งที่แตกต่าง

   • เรามีความเชี่ยวชาญที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงปัญหาความท้าทายที่คุณต้องเผชิญ พร้อมทั้งค้นหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของคุณมีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากขึ้น
   • เรามีโซลูชั่นประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์โดยเฉพาะ
   • โซลูชั่นของเรารองรับการขยายขนาดในอนาคตจากระดับโรงงานไปจนถึงระดับองค์กร

  จุดเด่น

  • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
   ลดปริมาณการปล่อย CO2 เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานรัฐและข้อกำหนดการปล่อยมลพิษของอุตสาหกรรม
  • ไซต์งานอุตสาหกรรมริมชายฝั่ง, อุตสาหกรรมเหมือง
   ตรวจสอบและปรับปรุงการใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุนต่อตัน
  • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงพลบค่ำ, การผลิตปูนซีเมนต์
   ข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.