Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น
 • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing

  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  คนงานในโรงงานเหล็กกล้ากำลังทำงานกับเตาหลอมไฟฟ้าแบบเปิดภายในโรงหลอมอุตสาหกรรม, ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, การแปรรูปแร่

  ระบุโอกาสใหม่ๆ

  อุตสาหกรรมโลหะต้องเผชิญกับแรงกดดันในการหาโซลูชั่นที่ยั่งยืน แต่ก็ยังคงมีอุปสรรคอีกหลายอย่าง รวมถึงจำนวนเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ข้อจำกัดทางการเงิน และการแข่งขันกันเองภายในองค์กรเพื่อชิงทรัพยากรทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน (ROI) และความสามารถการวิเคราะห์ที่มีอยู่จำกัดในการระบุโอกาสที่เหมาะสม

  ความยั่งยืนทางพลังงานตลอดวงจรอายุ

  ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ
  • โซลูชัน

   แนวทางการบริหารจัดการพลังงานและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง:

   • การกำหนดกลยุทธ์
   • การจัดซื้อ
   • การควบคุม (ความเชื่อถือได้และการตรวจวัดระบบไฟฟ้า)
   • การเพิ่มประสิทธิภาพ (การปรับปรุงกระบวนการ, โครงการต่างๆ ด้านพลังงาน)
   • ประสิทธิภาพ (การตรวจวัดและการจัดทำรายงาน)
  • การนำเสนอคุณค่า

   • การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง
   • เป้าหมายประสิทธิภาพและความยั่งยืนด้านพลังงานจะประสบความสำเร็จเหนือกว่าที่ตั้งเป้าไว้ได้ ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการและจัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
   • การผสานความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการเข้ากับความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานทำให้เราสามารถช่วยคุณในการดึงศักยภาพความประหยัดพลังงานออกมาได้อย่างเต็มที่
  • ความแตกต่าง

   ในฐานะผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานและบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรามีโซลูชั่นจากต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยสามารถรวมแนวทาง เทคโนโลยี และความสามารถในการดำเนินการเข้าด้วยกัน

  จุดเด่น

  • วิศวกรในห้องควบคุมเตาเผาเหล็กกล้า, ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
   เราสามารถระบุ จากนั้นช่วยคุณกำหนดลำดับความสำคัญของโอกาสที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ประหยัดต้นทุนได้สูงสุด
  • คนงานในโรงงานเหล็กกล้ากำลังทำงานกับเตาหลอมไฟฟ้าแบบเปิดภายในโรงหลอมอุตสาหกรรม, ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, การแปรรูปแร่
   ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดทำรายงานที่รวดเร็ว
  • เตาหลอมกำลังเทโลหะหลอม, การแปรรูปแร่, ระบบดำเนินการด้านการผลิต
   ความสามารถในการรวมแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความยั่งยืนทางสังคมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.