แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

โอกาสสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ

โซลูชันของเราครอบคลุมวงจรน้ำทั้งหมดในโรงงานผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสีย โรงงานแยกเกลือออกจากน้ำ รวมถึงเครือข่ายด้านสุขอนามัย ในระบบน้ำแบบอัจฉริยะ เราคือผู้นำด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการบริการระดับโลกที่ยากจะเทียบได้

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชัน EcoStruxure ของเราสำหรับน้ำและน้ำเสีย

การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

แนวทางที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยดิจิทัล
อุตสาหกรรมน้ำและน้ำเสียส่งผลต่อภาวะโลกร้อน เนื่องจากต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการจัดการและแจกจ่ายน้ำ และสร้างก๊าซเรือนกระจก (GHG) โดยตรง โซลูชันของเราช่วยให้ลูกค้าของเราเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน และลดการปล่อยคาร์บอนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยเป้าหมายสุดท้ายที่จะบรรลุการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

ประสิทธิภาพด้านพลังงานและกระบวนการผลิต

ระบบไฟฟ้าและกระบวนการผลิตแบบครบวงจรที่ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับโรงงานซึ่งจะช่วยคุณใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โซลูชันของเราจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้ถึง 30% และลดการปล่อย CO2 ในโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานด้านน้ำได้

โซลูชันไมโครกริด

โรงบำบัดน้ำและน้ำเสียจำนวนมากเลือกที่จะนำโครงข่ายไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่แบบไมโครกริดไปใช้ ไมโครกริดคือทางเลือกที่เชื่อถือได้ในทุกที่ที่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟที่มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานในปริมาณมาก

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การบริการ และผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำและน้ำเสีย

 

EcoStruxure Asset Advisor

 

EcoStruxure™ Power Advisor

EcoStruxure Resource Advisor

 

EcoStruxure Microgrid Advisor

 

EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor