Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น
 • Default Alternative Text

  บริการด้านอายุการใช้งานของดาต้าเซ็นเตอร์

  ประเมินประสิทธิภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ของคุณอย่างถูกต้องเพื่อให้มีระยะเวลาให้บริการสูงสุด ลดปริมาณการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่าย

  Middle-aged man studying to further his education, sustainability.

  ความท้าทาย

  คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคุณเองได้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการลงทุน

  การบริการตลอดช่วงอายุการใช้งานระบบดาต้าเซ็นเตอร์

  การบริการตลอดช่วงอายุการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูล
  • โซลูชัน

   ผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมครบถ้วนของเราจะช่วยให้สามารถประเมินและวิเคราะห์ศูนย์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการทำงาน  ความสามารถในการประเมินรวมไปถึง:
    
   • การประเมินประกายไฟจากการอาร์ก
   • การศึกษาลำดับการทำงานร่วมกันของเบรกเกอร์
   • การศึกษาเพาเวอร์แฟกเตอร์
   • กล้องอินฟราเรด
   • การวิเคราะห์ CFD
   • การศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้า
    
   การประเมินเหล่านี้คือตัวขับเคลื่อนการจัดการพลังงานและการประหยัดค่าใช้จ่าย
  • การสร้างคุณค่า

   ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้คุณได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการลงทุน ด้วยการยกระดับเครื่องมือระบบอัตโนมัติและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
    
   เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วมากกว่า 7,000 คน โดยจะทำการประเมินศูนย์ข้อมูลของคุณด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐาน มีเอกสาร และได้รับการยืนยันแล้ว การประเมินของเราสามารถวิเคราะห์และระบุปัญหาด้านความปลอดภัยและความสามารถ ปัจจัยที่ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ วิธีการสิ้นสุดการใช้งาน และภาวะวิกฤติอื่นๆ
  • การสร้างความแตกต่าง

   • เราทำการศึกษาลำดับการทำงานร่วมกันของเบรกเกอร์และการประเมินประกายไฟจากอาร์กมากกว่าใครในโลก เพื่อให้แน่ใจว่าศูนย์ข้อมูลของคุณมีความปลอดภัยและความพร้อมอยู่เสมอ
   • เรามีบริการการประเมินที่ครอบคลุมทั้งในด้านพลังงาน การระบายความร้อน ห้องไอที และความปลอดภัย
   • ห่วงโซ่อุปทานสำหรับงานบริการโดยเฉพาะของเราให้การสนับสนุนทั่วโลกอย่างพร้อมสรรพครบครัน
  ช่างเทคนิคของชไนเดอร์ อิเล็คทริคกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล

  การใช้งาน

  ดูข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชันต่างๆ ตลอดวงจรอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

  ไม่ว่าเจ้าของจะต้องการให้ดาต้าเซนเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานเท่าใด ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพก็ถูกคาดหวังว่าจะสามารถทำงานได้ตามสมรรถนะที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ แม้ความต้องการทางธุรกิจและไอทีจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม ความเข้าใจในระดับบริหารจัดการเกี่ยวกับช่วงต่างๆ ในวงจรอายุการใช้งานของดาต้าเซ็นเตอร์และการเชื่อมโยงถึงกันจะช่วยให้เป้าหมายดังกล่าวเกิดขึ้นได้ ความเข้าใจภาพใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละช่วงวงจร งานบริหารจัดการที่สำคัญมีอะไรบ้าง อุปสรรคคืออะไร และช่วงอายุหนึ่งๆ ส่งผลกระทบต่อช่วงอายุต่อไปอย่างไร จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านค่าใช้จ่ายของระบบด้าต้าเซ็นเตอร์ ความรวดเร็วในการดำเนินการ ความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานได้

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้ชายอยู่ในศูนย์ข้อมูลพร้อมแท็บเล็ต, การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล, การดำเนินงานศูนย์ข้อมูล
    
   • การประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยง 
   • การยืนยันความพร้อม 
   • การประเมินความปลอดภัย
   • บริการให้การรับรอง
   • การประเมินการจัดการพลังงาน
  • ภายในห้องศูนย์ข้อมูล, โซลูชั่นศูนย์ข้อมูล, การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
    
   • ลดค่าใช้จ่ายของคุณ
   • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบริหารสินทรัพย์
  • ชายหนุ่มกำลังสนทนาทางโทรศัพท์โดยมีหน้าจอวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหลัง, การจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    
   • การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและความท้าทายทางเทคนิค
   • การตรวจสอบห้องไอที ระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน และระบบความปลอดภัยในสถานประกอบการหรือจากระยะไกล
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.