Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น
 • A group of workers examining security system images on multiple computer monitors, cyber security, sustainability reporting.
  ตระหนักถึงเป้าหมายด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยทุกวัน

  ออกแบบศูนย์ข้อมูล

  ดูคำอธิบายได้ที่ใด

 • อ่าน

  • Read more about Schneider Electric solutions

   เอกสารรายงานฉบับที่ 178
   กรอบการทำงานสำหรับการพัฒนาและการประเมินโปรแกรมการบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล

   การบำรุงรักษาและกระบวนการบรรเทาความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอสามารถทำให้ทรัพยากรทางกายภาพเกิดการเสื่อมและไม่สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจวิธีการสร้างโปรแกรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (O&M) และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพตามระดับที่ตั้งไว้ เอกสารฉบับนี้จะกำหนดกรอบการทำงาน (รู้จักกันในชื่อ Tiered Infrastructure Maintenance Standard หรือ TIMS) สำหรับการปรับโปรแกรมการบำรุงรักษาที่มีอยู่หรือที่วางแผนไว้ให้ตรงตามข้อกำหนดด้านการดำเนินงานและประสิทธิภาพของทรัพยากรทางกายภาพ กรอบการทำงานนี้จะช่วยทำให้โปรแกรมเข้าใจได้ง่าย สื่อสารได้ง่าย และนำไปปฏิบัติตลอดทั้งองค์กรได้ง่าย อ่านเอกสารรายงานฉบับที่ 178
  • Read more about Schneider Electric solutions

   เอกสารรายงานฉบับที่ 2
   ข้อผิดพลาดสำคัญ 10 ประการของการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล

   วิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดสำคัญเมื่อดำเนินงานและบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลของคุณ จุดสำคัญนั้นอยู่ในวิธีการที่คุณใช้ในโปรแกรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษา บริษัทต่างๆ มักจะทุ่มเทเงินทุนและความเชี่ยวชาญให้กับการออกแบบทรัพยากรทางกายภาพเป็นจำนวนมาก และเมื่อสร้างเสร็จแล้ว จึงมาคิดถึงการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลในภายหลัง เอกสารรายงานฉบับนี้จะนำคุณไปสำรวจเกี่ยวกับข้อผิดพลาดสำคัญ 10 ประการของการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล อ่านเอกสารรายงานฉบับที่ 2
  • Read more about Schneider Electric solutions

   เอกสารรายงานฉบับที่ 4
   ความสำคัญของการเก็บบันทึกเอกสารและการฝึกอบรมเกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญมาก

   การศึกษาทั้งหมดเกี่ยวกับเวลาสูญเปล่าในสภาพแวดล้อมที่สำคัญระดับพันธกิจขององค์กรให้ข้อสรุปเดียวกัน: ความผิดพลาดของคนคือสาเหตุหลัก วิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวก็คือการเก็บบันทึกเอกสารและการฝึกอบรม
    
   เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเหมาะสมจะเข้าใจวิธีการทำงานของโรงงาน รู้วิธีการดำเนินงานและการบำรุงรักษาอย่างปลอดภัย และรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเมื่อมีบางอย่างไม่ทำงานตามที่ควรเป็น การเก็บบันทึกเอกสารอย่างละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง และพร้อมให้เข้าถึงเสมอ นับเป็นทั้งพื้นฐานความรู้และเป็นทั้งวิธีในการดำเนินงานที่สำคัญ การจัดตั้งให้มีโปรแกรมการเก็บบันทึกเอกสารและการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่มักเป็นเป้าหมายที่ไม่ค่อยมีใครบรรลุผล เอกสารรายงานฉบับนี้จะอธิบายวิธีการจัดตั้งโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกล่าวถึงข้อกำหนดพิเศษของสภาพแวดล้อมที่มีความสำคัญ อ่านเอกสารรายงานฉบับที่ 4

  • ความท้าทายชิ้นใหญ่อย่างหนึ่งสำหรับมืออาชีพด้านศูนย์ข้อมูล คือการบริหารจัดการตลอดวงจรอายุการใช้งานของอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่เวลาสูญเปล่าลดลง ความสำคัญของการบริหารจัดการตลอดวงจรอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูล

  • เจ้าของศูนย์ข้อมูลควรถามตัวเองว่า “อะไรคือส่วนสำคัญของแผนการดำเนินงานและการบำรุงรักษา” และ “จะนำแผนงานที่มีอยู่เดิมมาเสริมแต่งเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้าง” สำหรับผู้ที่สนใจเท่านั้น: การดำเนินงานและการบำรุงรักษาทรัพยากรทางกายภาพของศูนย์ข้อมูล

  • ศึกษาว่าเหตุใดโปรแกรมการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลที่เข้มแข็งจึงมีความสำคัญต่อการทำงานอย่างราบรื่นขององค์กรมากกว่าการออกแบบศูนย์ข้อมูล 3 เหตุหลักที่ทำให้การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลอย่างเข้มแข็งสำคัญกว่าการออกแบบศูนย์ข้อมูลของคุณ

  • ความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพกับไอทีจะช่วยให้เกิดการออกแบบศูนย์ข้อมูลที่ดีที่สุด เพราะจะมีการนำความต้องการระยะยาวของทั้งสองส่วนการทำงานมาพิจารณาร่วมกัน การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับการสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพกับไอที

  • การกำหนดระดับที่เหมาะสมสำหรับการบำรุงรักษาทรัพยากรทางกายภาพที่มีอยู่อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ดำเนินงานศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบำรุงรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีโปรแกรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ศูนย์ข้อมูลยอมรับได้ การประเมินโปรแกรมการบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลของคุณ
 • เรียนรู้

  ตัวคำนวณค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลแบบสำเร็จรูปเทียบกับแบบทั่วไป


  ผลกระทบของลักษณะด้านการออกแบบที่มีต่อค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลแบบสำเร็จรูปเทียบกับแบบทั่วไป ตัวคำนวณค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูล

  ตัวคำนวณการวางแผนออกแบบศูนย์ข้อมูล


  ผลกระทบของเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและกลยุทธ์แผนการเติบโตที่มีต่อพารามิเตอร์ด้านการออกแบบที่สำคัญ ตัวคำนวณการวางแผนออกแบบ

  การออกแบบอ้างอิงสำหรับศูนย์ข้อมูลของชไนเดอร์ อิเล็คทริค


  การวางแผนที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันและจัดทำเป็นเอกสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการออกแบบทางวิศวกรรม การกำหนดค่า และการกำหนดตำแหน่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ รวมทั้งเพื่ออธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบเฉพาะที่นำมาใช้ การออกแบบอ้างอิงสำหรับศูนย์ข้อมูลของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

  ตัวคำนวณ TCO ของโคโลเคชั่นเทียบกับการสร้างศูนย์ข้อมูล


  ผลกระทบจากในส่วนของศูนย์ข้อมูลและโมเดลราคาที่มีต่อ TCO ตัวคำนวณ TCO

  ตัวคำนวณต้นทุนเงินลงทุนของศูนย์ข้อมูล


  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่มีต่อต้นทุนเงินลงทุน ตัวคำนวณต้นทุนเงินลงทุน
 • รับชม

  • การออกแบบอ้างอิงสำหรับศูนย์ข้อมูล

   การออกแบบและการสร้างศูนย์ข้อมูลอาจเป็นเรื่องน่าปวดหัว ด้วยเหตุนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จึงเขียนวิธีการวางแผน สร้าง และติดตั้งศูนย์ข้อมูลให้ทำได้ง่ายขึ้นด้วยการออกแบบอ้างอิงสำหรับศูนย์ข้อมูล
  • Data Center Life Cycle Services

   ชีวิตนี้อาจจะอยู่ยาก แต่การดำเนินการศูนย์ข้อมูลของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยาก - เมื่อคุณใช้บริการตลอดวงจรอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูลที่จัดให้โดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค
  • คุณค่าของบริการตลอดวงจรอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูล

   ศูนย์ข้อมูลในธุรกิจไม่เคยมีบทบาทสำคัญถึงเพียงนี้มาก่อน บริการของเราจึงเป็นกุญแจไปสู่การออกแบบ การเปิดการทำงาน และการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความพร้อมใช้งานสูงไปด้วยพร้อมกัน ชไนเดอร์ อิเล็คทริคพร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยบริการตลอดวงจรอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูลซึ่งจัดขึ้นภายใต้การดูแลของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.