Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

  • Default Alternative Text

    Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Bu doğrultuda Kanun kapsamında tarafınıza tanınan hakların, hukuka uygun olarak kullanılabilmesi amacıyla, işbu Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıda yer alan başvuru yöntemlerinden birini tercih etmek kaydıyla tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

1. Başvuru Yöntemleri
Başvuru formunuzu
1) Kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte şirket adresimize danışma ofisine teslim ederek ya da yine aynı adrese Noter aracılığı ile tebligat çekerek.
2) Kayıtlı elektronik posta vasıtası ile

aşağıda yer alan başvuru adreslerine göndermeniz gerekmektedir. Başvuru yönteminize göre aşağıda yer alan posta, elektronik posta veya kayıtlı elektronik posta adreslerine başvuru formunuzu gönderebilirsiniz. Başvuru Formu’nun gönderilmesi sırasında zarf üzerine veya gönderilecek e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

Schneider posta adresi :                                   Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
                                                                            Manisa OSB IV. Keçiliköy OSB Mah Zeki Şarioğlu Cad. No: 13
                                                                            Yunusemre/Manisa MERSİS NO: 1000000088576788
                                                                            Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
                                                                            TOSB Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 6 41420
                                                                            Şekerpınar Çayırova Kocaeli MERSİS NO: 0757040628500015

Schneider Kayıtlı Elektronik posta adresleri: schneiderelektrik.kvkk@hs01.kep.tr

                                                                             schneiderenerji.kvkk@hs01.kep.tr Tarafımıza yapmış olduğunuz başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Taleplerinize ilişkin yanıtlarımızı yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ve yahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizinle iletişime geçilecektir.

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.


1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

İsim:
Soy isim:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta Adresi:
Adres:


2. Kişisel Veri Sahibinin Kanun Uyarınca Hakları Kapsamında Talepleri
Lütfen talebinize uygun ifadenin veya ifadelerin yanındaki kutucuklara işaret koyunuz.


Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmesi olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler veya yarı otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.


Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:
Şirketimiz ile olan ilişkiniz ( Müşteri, Çalışan, Çalışan adayı, 3.taraf firma çalışanı, iş ortağı vb.)
Konu:


3. Talebiniz Hakkında Açıklama
Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz
4. Bilgilendirilme Yöntemi
Tarafınıza yapmış olduğum başvuru sonucunda verilecek cevabın;
  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Elden teslim almak istiyorum.

Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim bilgilendirme yöntemi ile yanıt verilmesini talep ederim.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi):
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

Sohbet için uygun temsilci var