Markalar

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

%100

çalışanlarına düzgün bir iş deneyimi sunan stratejik tedarikçiler

+10 puan

2021 yılına kıyasla, çalışanlarımızın etik dışı davranışları rapor etmedeki güven düzeyindeki artış

%100

her yıl siber güvenlik ve etik konusunda eğitim gören çalışanların oranı

Şirketimizin merkezinde kurumsal güven

Güven kazanmak, güvenilir olmakla başlar

Yaptığımız ve inandığımız şeyin temeli budur. Çevre, sürdürülebilirlik ve yönetişim taahhütlerimizin özü Güven'dir. Sürdürülebilir ve kapsayıcı hedeflerimizi ve temel değerlerimizi destekleyen güçlü yönetim ilkeleri ve prosedürleri ile anlamlı hedefimizi gerçekleştirebilir ve tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratabiliriz.
Güven Tüzüğümüz hakkında daha fazla bilgi edinin

Ekosistemimizin merkezinde dijital güven

Riski azaltma yoluyla değer ve güç

Çevremizdeki yükleniciler ve topluluklarla, yıllık Yükümlülük planımız sayesinde, Schneider Electric ve tedarikçi tesislerimizdeki insan hakları, çevre ve iş davranışı ile ilgili riskleri değerlendiriyor, bunlara karşı önlem alıyor, güvenlik ve siber güvenlik sunuyoruz.
Yükümlülük planımızı keşfedin

Güvene ilişkin öne çıkan noktalar

Kapsayıcı Büyüme için G7 Business (B4IG) ile güçlerimizi birleştirme

Değer zincirimiz genelinde insan haklarını ilerletip güven ilkelerini paylaşmak ve ekosistemimiz genelinde katılımı güçlendirmek.

Dünyanın en etik şirketlerinden biri

Ethisphere® Institute tarafından dürüstlüğe bağlılığımız ve sosyal ilişkiler, yönetim, etik ve kurumsal güven konularında yüksek standartları karşılamamız hususlarında takdir edildik.

Sınıfının en iyisi yükümlülük planı

Dikkat Yükümlülüğü konusunda önemli çalışmalar yapmış CAC40 şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz.

Üçüncü taraf güvenliğin 3 ilkesi

Hepimizin dijital bir ekosistemde başarılı olmasını nasıl sağlıyoruz?

Güvenliği yeniden icat etme

Petrol ve gaz endüstrisinde güvenliği uyarlama ve artırmaya yönelik beş proses güvenliğini, siber güvenlik yaşam döngüsü stratejilerini ve diğer bilgileri keşfedin.

ISO 26000 ile gelişim katetme

Stratejik tedarikçi uygulamalarını bu standarda göre değerlendirerek ve yüksek riskli tedarikçilerle yerinde denetimler yaparak.

Güven taahhütlerimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) katkıda bulunuyor

İlerleme ve sürdürülebilirlik arasında köprü kurma hedefimiz doğrultusunda, sürdürülebilirlik girişimlerimiz 17 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini desteklemektedir.

Güven taahhüdümüzle ilgili daha fazla bilgi

Etik ve uyumluluk

Etik, uyumluluk politikalarımız ve prosedürlerimiz hakkında daha fazla bilgi.

Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi

Schneider Electric'in sürdürülebilirliğe yönelik tüm taahhütleri.

Sürdürülebilirlik raporları

Schneider Sürdürülebilirlik etkisi sonuçlarına ve raporlarına tek bir yerden erişin.

Destek

Sorunuz mu var veya yardıma mı ihtiyacınız var? Size yardım etmek için buradayız!

Güven ilkelerimize uygun yaşayarak nasıl sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya yaratabiliriz?

Schneider Electric, daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünyaya giden yolda yüksek sosyal, yönetişim ve etik standartlar aracılığıyla güven ilkelerimizi koruyarak gezegenimizdeki doğal ekosistemleri ve kaynakları korumak konusunda kararlıdır. Dünyanın en sürdürülebilir ve etik şirketi olan Schneider Electric, kurumsal güven standartlarına bağlı kalarak ve çevre sorunları ile sosyal sorunları ele alan ilke ve prosedürleri uygulamak yoluyla paydaşlarımız için değer yaratarak sürdürülebilirliğin ve ekosistemin güçlendirilmesini destekler. Yeşil etki ve kapsayıcılık hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayan çevre, sürdürülebilirlik ve yönetişimle ilgili güven taahhütlerimizi ortaya koyan Güven Tüzüğümüzü keşfedin. Kurumsal güven ilkelerimiz, iş bütünlüğünü destekleyen ve yolsuzluk, rüşvet ve etik dışı iş uygulamalarına karşı sıfır tolerans politikası uygulayan cazip ve sürdürülebilir bir şirket oluşturmamıza yardımcı olur. İnsan hakları, çevre ve iş faaliyetleriyle ilgili risk azaltmanın yanı sıra güvenlik ve siber güvenlik sunarak toplumlar arasında dijital güven oluşturan sınıfının en iyisi yükümlülük planımızı keşfedin. Herkesin sağlığını ve güvenliğini garanti etmek amacıyla, herhangi bir usulsüzlük veya uygunsuzluk vakasını inceleme için bildirmelerine yardımcı olan şirket içi ve dışı paydaşlarımıza yönelik gizli uyarı sistemimiz olan Güven Hattına bakın. Schneider Electric, değer zincirimiz boyunca insan haklarını geliştirmek, iç ve dış iş ekosistemlerimizde kapsayıcılığı güçlendirmek için güven ilkelerimize dayalı güçlü bir kurumsal yönetişime sahip olmayı amaçlamaktadır.