Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

P43x

Mesafe Koruma Röleleri

Şu öğenin parçası: PowerLogic

-

P436 ve P438
 • Özellikler

  MiCOM P43x serisinin mesafe koruma cihazlarý üç tür koruma için tasarlanmýþtýr: seçici kýsa devre, toprak hatasý ve aþýrý yük.

  Bu esnek ve kolayca entegre edilebilen uzaktan koruma röleleri serisi her tür orta, yüksek ve ekstra yüksek gerilim sistemlerinde kullanýlabilir. Kullanýcý dostudur ve eksiksiz bir kalite koruma ve kontrol iþlevleri serisi ile donatýlmýþtýr.


  çok sayýda koruma iþlevi ve kullanýcý dostu arabirim

  MiCOM P43x serisi, sýva altýna veya duvara monte edilebilir ve tüm kablo ve havai hat koruma uygulamalarýný kapsayan geniþ bir iþlev serisi sunar. Ayrýca, çok sayýda yedek koruma ve kontrol iþlevi sunar ve çeþitli sistem çalýþma koþullarýna kolayca uyarlama için dört ayar grubu saðlar.

  Kullanýcý dostu kullanýcý arabirimi ve çeþitli haberleþme arabirimleri, kapsamlý kayýtlarda bulunan tüm cihaz ayarlamalarý ve okumalarýný kolaylaþtýrýr. çok sayýda entegre haberleþme protokolü, hemen her türlü trafo kontrol ve SCADA sistemi ile hýzlý ve kolay baðlantý saðlar.


  Trafolarda kolay entegrasyon

  MiCOM P43x, 1A/5A ayarlama yazýlýmý ve trafo kontrol sistemi ve uzak eriþim için iki haberleþme arabirimi ile donatýlmýþtýr. InterMiCOM koruma arabirimi, iki koruma cihazý arasýnda doðrudan uçtan uca haberleþme saðlar ve trafoya kolayca entegre edilebilir.  Galeri

  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - New text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - New graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - New text HMI

EcoStruxure™ Çözümleri

Yeni bir enerji dünyası için güç ve otomasyonu her seviyede inovasyonla baştan tanımlıyoruz.

Destek

İhtiyacınız olan teknik desteğe hemen erişin.