{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Search by keyword or ask a question","searchBtn":"Search","error":"Please enter a keyword to search"}}
{}

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

Select your location

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Yes","noButton":"No","feedback":{"title":"What can we do to improve?"},"submitButton":"Submit","successMessage":"Thank you for your feedback","title":"Was this helpful?","feedbackPercentLabel":"of people found this helpful","captcha":{"error":"Please check the box"}}}
Search FAQs

Làm thế nào để tôi tìm thấy các thông tin quảng cáo dành cho khách hàng tiêu dùng cuối cùng và các sự kiện liên quan của Schneider Electric ?

 Anh/Chị có thể tìm thấy thông tin tại trang web https://www.se.com/vn, quảng cáo trên truyền hình và các báo.... (tuỳ theo chương trình, thông tin sẽ được đăng trên các phương tiện truyền thông khác nhau).
Tuy nhiên nếu cần thêm thông tin, quý khách hàng có thể vui lòng liên hệ  Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng (CCC) qua số điện thoại 1800 585858 hoặc email: customercare.vn@schneider-electric.com
Explore more
Explore more

Can't find what you are looking for?

Reach out to our Customer Care team to receive information on technical support, assistance for complaints and more.