Browse FAQs

Lỗi E38: Not calibrated or wrong cable là lỗi gì? Làm thế nào để khắc phục lỗi này?

Published date: 03 September 2020

Recloser E Series không còn Scem Card bên trong ACR.
Việc chỉnh định sẽ được lưu trực tiếp trong bộ CAPE. Do đó, đối với dòng Recloser E Series, ACR và CAPE bắt buộc phải đi chung từng cặp với nhau.
Trường hợp khách hàng lấy nhầm giữa ACR Recloser E Series với tủ điều khiển U hoặc N Series sẽ gây nên lỗi trên.

Hướng dẫn cách khắc phục chi tiết như file đính kèm.

Was this helpful?

What can we do to improve the information ?

Can't find what you are looking for?

Reach out to our customer care team to receive information on technical support, assistance for complaints and more.