Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
 

Select your location

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Công tắc hành trình Nema

Công tắc hành trình NEMA Square D ™ 9007, L100 / 300

Tuân theo các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và quốc tế, công tắc hành trình dòng 9007 có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng. Điều này tạo thành một loạt các công tắc hành trình toàn diện được thiết kế và đáng tin cậy được xây dựng với chất lượng tốt nhất.

Công tắc hành trình Nema
Contact support