Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn vị trí của bạn
 • Default Alternative Text

  Thời gian công bố thông tin về tác động của khí hậu

  Giới thiệu tài liệu hướng dẫn điện tử đầu tiên thiết lập tiêu chuẩn ngành để đo lường tác động của khí hậu

  Xem hướng dẫn trực tuyến
Nội dung thay thế

Lời hứa của chúng tôi: áp dụng các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị toàn cầu của chúng tôi

Chúng tôi áp dụng các nguyên tắc kinh tế vòng đời từ quản lý năng lượng, cho đến nghiên cứu và phát triển, cho đến các chương trình tái chế hoàn thiện cuộc sống. Chúng tôi cũng theo dõi và kiểm toán bên ngoài các hoạt động công nghiệp của mình để đảm bảo rằng chúng tôi đang đi vào vết bớt. Tìm hiểu ảnh hưởng của chúng tôi

Chiến lược Phát triển bền vững của chúng tôi trong hành động

 • Chiến lược môi trường của chúng tôi Các công ty luôn muốn phát triển bền vững là một phần trong chiến lược kinh doanh của họ. Tìm hiểu những gì làm cho nó trở thành trung tâm cho hoạt động của chúng tôi, và tác động của chúng tôi trong việc giúp các công ty khác có hành động tích cực. Tìm hiểu thêm
 • Nội dung thay thế
  #MoveTheDate of Earth Overshot Day Cùng với Mạng lưới Tác động đến môi trường Toàn cầu chúng tôi ước tính hiện tại các công nghệ thương mại, các tòa nhà, quy trình công nghiệp và sản xuất điện có thể làm cho Trái đất bị quá tải ít nhất là 21 ngày, mà không tổn thất gì về năng suất hoặc sự tiện nghi. Xem thông tin

Các Cam Kết Phát Triển Bền Vững Của Chúng Tôi

Tìm Hiểu Tác Động Của Chúng Tôi Về Phát Triển Bền Vững

Trò chuyện với chúng tôi

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!