Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact Logo Company English Black 177x54.svg

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Điều lệ Sự tín nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi muốn lòng tin là động lực cho tất cả các tương tác của chúng tôi với các bên liên quan và mối quan hệ của chúng tôi với các khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, theo cách có ý nghĩa, hòa nhập và tích cực. Quy tắc ứng xử của chúng tôi áp dụng cho tất cả nhân viên đang làm việc tại Schneider hoặc bất kỳ công ty con nào của chúng tôi. Mỗi phần bao gồm các điều rõ ràng nên làm và không nên làm cũng như các đội ngũ phụ trách chủ đề này tại Schneider Electric.
Tải về Điều lệ Sự tín nhiệm của chúng tôi

Các chính sách chủ đạo của chúng tôi

Các chính sách tạo ra nền tảng cho chương trình tuân thủ và đạo đức trong tổ chức của chúng tôi. Các chính sách đảm bảo tất cả nhân viên hiểu cách thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và đáp ứng mong đợi về hành vi.

Bạn có nghi ngờ hay lo ngại gì không?

Đường dây báo cáo Trust Line của chúng tôi cho phép nhân viên và các bên liên quan bên ngoài nêu lên bất kỳ lo ngại nào về đạo đức theo quy tắc ứng xử của chúng tôi.
Cảnh báo một khi được nêu lên sẽ được điều tra kỹ lưỡng và bảo mật. Kết quả điều tra sau đó được trình lên các ban quản lý thích hợp để quyết định những hành động cần thực hiện.
Truy cập Trust Line Mở trong cửa sổ mới
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Miễn phí"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Lượt xem"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerVN"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Làm thế nào chúng tôi có thể tạo ra một thế giới bền vững và hòa nhập bằng cách tuân thủ các nguyên tắc lòng tin và tuân thủ của chúng tôi?

Schneider Electric cam kết duy trì các nguyên tắc lòng tin của chúng tôi thông qua các tiêu chuẩn cao về xã hội, quản trị và đạo đức để đạt được các mục tiêu môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và trung hòa cacbon vào năm 2025 trên con đường hướng tới một thế giới bền vững và hòa nhập hơn. Là một tập đoàn bền vững và có đạo đức nhất thế giới, Schneider Electric hỗ trợ sự bền vững và trao quyền cho hệ sinh thái bằng cách thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) với các nguyên tắc và quy trình giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội, tạo ra giá trị cho các bên liên quan.

Khám phá Điều lệ Lòng tin của chúng tôi đưa ra các cam kết của chúng tôi với lòng tin vì môi trường, phát triển bền vững và quản trị để thực hiện các mục tiêu về tác động xanh và hòa nhập. Các chính sách về đạo đức và tuân thủ của chúng tôi đảm bảo rằng nhân viên đáp ứng được mong đợi về hành vi và biết cách thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Chính sách Nhân quyền của chúng tôi xác định vị trí của chúng ta về các quy tắc Nhân quyền áp dụng như thế nào cho các hoạt động hàng ngày của chúng tôi. Tìm hiểu các báo cáo về phát triển bền vững và tuân thủ được tạo ra theo quy tắc ứng xử của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi duy trì những gì chúng tôi hứa. Hãy tìm hiểu Trust Line, hệ thống cảnh báo bí mật của chúng tôi dành cho các bên liên quan trong và ngoài, giúp họ báo cáo mọi sự cố về hành vi sai trái hoặc không tuân thủ để xem xét và có hành động thích hợp. Schneider Electric đặt mục tiêu thực hiện các hành động kinh doanh dựa trên các nguyên tắc lòng tin của chúng tôi để thúc đẩy nhân quyền trong toàn bộ chuỗi giá trị và xây dựng cũng như củng cố việc hòa nhập vào hệ sinh thái doanh nghiệp bên trong và bên ngoài của chúng tôi.