XA2EVM3LC : Easy Harmony XA2E, Monolithic pilot light, plastic, green, Ø22, integral LED, screw clamp terminals, 220…230 V AC, anti interference

Easy Harmony XA2E, Monolithic pilot light, plastic, green, Ø22, integral LED, screw clamp terminals, 220…230 V AC, anti interference

Tài liệu tham khảo

 : 

Ngày

 : 

Loại

 : 

Các ngôn ngữ :

Tài liệu
Size
XA2EVM3LC_DATASHEET_VN_vi-VN (.pdf)

Mở khoá các tính năng bổ sung

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem các tính năng bổ sung

loader-lg loader-sm