XB7EV04BP : Harmony XB7, Monolithic pilot light, plastic, red, Ø22, integral LED, 24 V AC/DC

Harmony XB7, Monolithic pilot light, plastic, red, Ø22, integral LED, 24 V AC/DC

Tài liệu tham khảo

 : 

Ngày

 : 

Loại

 : 

Các ngôn ngữ :

Tài liệu
Size
XB7EV04BP_DATASHEET_VN_vi-VN (.pdf)

Mở khoá các tính năng bổ sung

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem các tính năng bổ sung

loader-lg loader-sm