XSDM500538 : inductive sensor XSD 80x80x40 - plastic - Sn50mm - 24..240VAC/DC - terminals

inductive sensor XSD 80x80x40 - plastic - Sn50mm - 24..240VAC/DC - terminals

Tài liệu tham khảo

 : 

Ngày

 : 

Loại

 : 

Các ngôn ngữ :

Tài liệu
Size
XSDM500538_DATASHEET_VN_vi-VN (.pdf)

Mở khoá các tính năng bổ sung

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem các tính năng bổ sung

loader-lg loader-sm