Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm sao để can thiệp vào chương trình của Zelio Logic khi quên password?

Published date: 29 tháng sáu 2010

Khi người sử dụng làm mất hay quên password thì không có cách nào để can thiệp vào chương trình của Zelio Logic.

Giải pháp duy nhất là viết đè lên chương trình từ chương trình phần mềm Zelio.Không lấy lại được password đã quên.
1. Xóa chương trình đã có sẵn trong Smart Relay.
2. Cập nhật lại chương trình cài đặt.

Tham khảo phần đính kèm để thực hiện 2 bước trên.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.