Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Đơn hàng đi AIR , Schneider có hỗ trợ không và phí đi AIR được tính như thế nào?

Published date: 16 tháng tám 2020

Schneider hỗ trợ đi AIR đối với trường hợp đơn hàng gấp.
Giá trị tối thiểu của đơn hàng phải là 1,000 USD.
Trong trường hợp này, khách hàng phải trả chi phí vận chuyển phát sinh, có thể bằng:
* 5% tổng giá trị đơn hàng (từ Singapore về Việt Nam)
với mức tối thiểu là 100 USD, hoặc
* Tổng chi phí vận chuyển phát sinh trong các trường
hợp khác (từ nhà máy đến Singapore hoặc từ TP.HCM
tới kho của khách hàng).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.