Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chỉnh sửa đơn hàng , tính từ lúc đặt hàng, trong vòng bao lâu là hết thời gian chỉnh sửa đơn hàng?

Published date: 21 tháng tám 2020

Việc điều chỉnh hoặc hủy đơn hàng phải được báo cho Trung Tâm Chăm Sóc Khách hàng bằng văn bản trong vòng 2 ngày kể từ ngày xử lý đơn hàng, với điều kiện đơn hàng chưa xuất hóa đơn. Nếu quá 2 ngày, thì chiếu theo điều khoản phạt để áp dụng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.