Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm sao để biết Lot size của 1 mã hàng?

Published date: 21 tháng tám 2020

Khách hàng có thể tự ước tính thời gian giao hàng, thông tin nguồn gốc hàng và số lượng hàng mua tối ưu nhờ vào tập tin excel được cập nhật thường xuyên trên website của Schneider Electric Vietnam.
(truy cập website và tham khảo tập tin tại Support > Customer Care Center).
Tuy nhiên trong mọi trường hợp khách hàng có thể liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng ( CCC ) qua số điện thoại 1800 585858 để biết tham khảo thông tin.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.