{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}
{}

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm các câu hỏi thường gặp

Procedure for Adding a CM2000 Waveform Trigger Task in System Manager Software

Issue
A Waveform Trigger Task is needed in System Manager Software

Product Line
SMS 3.1
SMS 3.2
SMS 3.3
SMS 4.0
SMS 4.2
SMS 4.3
CM2000

Environment
System Manager Software with CM2000's

Cause
No Task has been created in the software

Resolution

To create a new task to trigger and upload a waveform from a Series 2000 Circuit Monitor, follow these steps:
1. Click Setup > Scheduled Tasks. The Setup Scheduled Tasks dialog box displays.
2. Click Tasks to display the Tasks dialog box. 3. From the Task Type box, select Onboard Data Log/Waveform Upload.
4. Click Add to display the New Task dialog.
. Enter a Task Name. (The Task Type displays from the previous dialog.)
6. Click Continue. SMS displays the Trigger CM2000 Waveform Capture Task dialog.
7. Select the CM-2000 circuit monitor (CM-2150 or higher) for which you want to upload information.
8. In the Waveform box, click 4-cycle to upload 4-cycle waveforms, or click Extended to upload extended waveforms.
9. Click OK
 Assign Tasks to a Reference Time To assign tasks to a reference time, follow these steps:
A. Click Setup > Scheduled Tasks. SMS displays the Scheduled Tasks dialog box.
B. In the Reference Time box, click the desired Reference Time
C. In the Tasks Available box, click a Task you want to assign to the selected Reference Time and drag it to the Tasks Selected box.
D. Click Close. SMS displays a prompt asking whether you want to save the current settings. To save the reference time(s) you just added, click Yes.
 

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm