Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí lựa chọn của Circuit Breakers cho ứng dụng dãy Capacitor là gì.(Bù công suất).

Published date: 30 tháng sáu 2010

Việc lựa chọn nên được thực hiện sau khi Circuit Breaker derating xem xét dung sai của biến đổi điện áp và tụ điện mà có thể tăng dòng danh nghĩa lên đến 1.5In.
 
Các yếu tố Derating của 1.5In
Ở đó, In = Q / cube root Un
      Q = Tụ điện
      Un = điện áp danh định
 

Chọn các Micrologic với lựa chọn thời gian chậm trễ, do đó Circuit Breaker không trip do sự xâm nhập dòng cao lúc đầu.
 
Ngoài ra để được đưa vào tài khoản là các thông số như tần số cung cấp, vận hành cấp điện áp và sóng hài của hệ thống điện cho các ứng dụng như vậy.
 

Hãy tham khảo bảng kèm theo để biết thêm lựa chọn cho các ứng dụng của Circuit Breaker trong Capacitor.
 

Lưu ý: Sử dụng pha chắn giữa các pha trong Circuit Breaker để ngăn chặn sự bắn tia lửa điện do sự xâm nhập dòng lớn.


Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.