Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao không có cơ cấu truyền động (motor) cho sản phẩm máy cắt Compact NS630 LB và NS800 LB.

Published date: 24 tháng sáu 2010

Bộ khung của Compact NS603b LB và NS800 LB đã được biến đổi so với khung của những loại máy cắt khác như N,H và L.
Sự biến đổi đó không cho phép gắn cơ cấu truyền động (motor) vào Compact NS630b LB và NS 800 LB.
Phiêm bản LB đã được sửa đổi xem ở tệp đính kèm.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.