Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Giải thích các phiên bản khác nhau của Ready LED trong Compact NSX.

Published date: 01 tháng bảy 2010

Các phiên bản khác nhau của Ready LED trong Compact NSX là như dưới đây:
Lưu ý: Đảm bảo rằng các trip unit được cấp đúng, như giá trị dòng chính chỉ định ở trên (ví dụ: 30A>, phụ thuộc vào tỉ lệ) hoặc cung cấp từ một nguồn điện 24V bên ngoài hoặc cung cấp với pin túi.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.