Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điện áp tối đa cho phép thử nghiệm và thời gian có thể được áp dụng cho các NSX MCCB Compact trong thời gian thử nghiệm điện môi là

Published date: 01 tháng bảy 2010

Các Compact NSX Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) được thử nghiệm ở điện áp sau đây và thời gian trong quá trình thử nghiệm điện môi.
    
1.   Đối với NSX100-250, các thử nghiệm điện môi được thực hiện với điện áp 3kV cho 3sec.
 
2.   Đối với NSX400-630, các thử nghiệm điện môi được thực hiện với 3.5KV cho 3sec.

 
Lưu ý: Điện áp đề nghị cho thử nghiệm điện môi của Compact NSX là 2.5KV cho 5sec.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.