Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các cài đặt truyền thông khác nhau có sẵn với Micrologic 5 và 6 trong Compact NSX là gì.

Published date: 29 tháng sáu 2010

Có ba loại cài đặt truyền thông có sẵn được sử dụng như mỗi phần cứng với Micrologic 5 hoặc 6 tại Compact NSX.


1.   Trong cấu hình A - Với NSX dây + Micrologic 5 / 6. Trong cấu hình này ta không thể đạt được trạng thái của MCCB (OF, SDE, giám sát hoạt động, cơ chế điều khiển động cơ  thông qua COM).
2.   Trong cấu hình B - Với dây NSX + các BSCM (Motor Cơ chế COM cũng có thể hiện diện). Trong cấu hình này chỉ có thể đạt được trạng thái của MCCB (OF, SDE, giám sát hoạt động , cơ chế điều khiển động cơ  thông qua COM).
3.   Trong cấu hình C - Kết hợp các cấu hình A + config B. Trong cấu hình này ai có thể nhận được tất cả các dữ liệu trong giao tiếp.

Hãy tham khảo các file đính kèm cho các vị trí của các module trong Compact NSX.


Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.