Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

I ²t ứng suất nhiệt và giới hạn dòng tối đa của dãy C60 Circuit Breakers là gì.

Published date: 30 tháng sáu 2010

I ²t phân loại (năng lượng giới hạn) được xác định bởi lớp giới hạn năng lượng và phạm vi C60 của MCB là như một lớp 3. Năng lượng giới hạn lớp 1, 2 hay 3 là phù hợp với các I2t cho phép (cho qua) giá trị của Circuit Breakers.
 

Hãy tham khảo bảng dưới đây cho 1 Class, 2 & 3 của Breaker cho khả năng cắt  khác nhau và đánh giá khác nhau của Breaker. Hãy tham khảo các giá trị  I2t dưới Class 3 cho dãy C60 Circuit Breakers.


Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.