Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Những giá trị điện trở tiếp xúc cho Evolis 17.5KV Circuit Breaker là gì.

Published date: 30 tháng sáu 2010

Những giá trị điện trở tiếp xúc cho Evolis 17.5KV Circuit Breaker được trình bày như bảng dưới đây:

Evolis 17.5KV

Evolis 145mm

Evolis 185mm

Evolis 240mm

Fixed

Withdrawable

Fixed

Withdrawable

Fixed

Withdrawable

Contact Resistance

current supplied : I = 100 A

< 36 µΩ < 68 µΩ < 35 µΩ < 68 µΩ < 18 µΩ < 30 µΩ

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.