Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Những giá trị điện trở tiếp xúc cho SF2 dãy MV Circuit Breaker là gì.

Published date: 30 tháng sáu 2010

Những giá trị điện trở tiếp xúc cho SF2 dãy MV Circuit Breaker được trình bày như bảng dưới đây:

SF2

SF2 Fixed

SF2 in Mcset

SF2 in F400

Contact Resistance

current supplied : I = 100 A

< 11 µΩ

< 16 µΩ < 27 µΩ (1250A)
< 24 µΩ (2500A)
< 20 µΩ (3150A)

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.