Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Ở máy cắt chân không Evolis 24 KV có tiếp điểm báo 'trạng thái sẵn sàng đóng' PF hay không?

Published date: 24 tháng sáu 2010

Tiếp điểm báo ' trạng thái sẵn sàng đóng" chỉ có ở máy cắt Evolis 17.5 KV với Masterpact vận hành truyền động(có motor).

Cho máy cắt Evolis 24KV và SF hay LF các loại mà sử dụng RI truyền động có tiếp điểm " sẵn sàng đóng" nhưng cách gọi khác nó là "tín hiệu kết thúc xạc" tiếp điểm M3.

Xem chi tiết ở phần tô màu trong bản vẽ đính kèm.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.