Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nguyên tắc hoạt động Magnetic latching contactor CR1F?

Published date: 29 tháng sáu 2010

Chức năng đóng chốt là do mạch điện từ được sử dụng trong tiếp xúc CR1F **

Có hai yếu tố đầu vào trên cuộn dây

1.  Đầu vào để chốt các contactor (A1) và
2.  Đầu vào để phát hành các contactor (E1).
 
Đưa một xung vào A1 (1-2 giây) các contactor đóng cửa và vẫn đóng cửa cho đến khi một xung thứ hai được gửi về E1 (1-2 giây) để phát hành các contactor.
 
Sơ đồ nối dây dưới đây cung cấp thêm chi tiết.


Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.