Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Việc lắp đặt bộ khóa 31097 có tương tự như trong hệ thống chuyển đổi nguồn Interpact 31088 không.

Published date: 30 tháng sáu 2010

Có, việc cài đặt các bộ khóa 31097 và 31088 là như nhau, như tất cả các khóa quan trọng đã được thiết kế để đạt được khóa ở vị trí OFF.

Hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt cho việc cài đặt khóa phím với 31097 trên bộ hệ thống chuyển đổi nguồn Interpact INS 100A-630A.


Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.