Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Sự khác nhau giữa các thiết bị khóa 31088 và 31097 là gì .

Published date: 30 tháng sáu 2010

Thiết bị keylocking của 31097 được sử dụng để lắp ráp chuyển đổi nguồn đơn bằng tay, trong đó loại bỏ cam được sử dụng. Những cam sẽ được đặt cùng với các mã tham chiếu 31097.

Thiết bị locking của 31088 được sử dụng nơi  mà interlocking là cần thiết trong 2 INS riêng 320-630 loạt thiết bị chuyển mạch.

31088 không thể được sử dụng trên xử lý đơn chuyển đổi Nguồn hội vì không có Cam đặc biệt có sẵn trong bộ này.

Hãy tham khảo bảng dưới đây cho các tài liệu tham khảo cần thiết cùng với các bộ dụng cụ khóa


Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.