Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thiết bị giám sát EM9 hiển thị gì khi được kết nối giữa dây trung tính thiết bị và đất?

Published date: 06 tháng mười 2010

Thiết bị giám sát cách ly EM9 được sử dụng trong hệ thống IT. Dây N không được nối đất trong hệ thống IT. Và EM9 đuợc dùng để đo điện trở cách ly giữa hệ thống (dây pha hoặc dây trung hoà) và đất.


EM9 luôn hiển thị "Insulation Fault" khi được kết nối giữa dây trung tính và đất.


Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.