{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}
{}

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm các câu hỏi thường gặp

Can the Micrologic P and H type trip units be timesynced in Power Monitoring Expert 7.2.x?

Issue
Micrologic trip unit time doesn't match the server time.

Product Line
Micrologic P and H type trip units

Environment
Power Monitoring Expert 7.2.x

Cause
Timesyncing is not enabled by default for those devices.

Resolution
Navigate to translator file in [PME install path]\system\translators\micrologic_p.xml

Edit the xml file with notepad.

Add the section highlighted in green.
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ModbusMap xmlns="x-schema:modbus-schema.xml">
<DeviceInfo Type="MicrologicP" MultiplePresetSupported="1" GlobalNotAvailable="NotSpecified" MaxRequestRegisters="100" MDISupported="0" ScatteredReadSupported="1" DateTimeValidation="1" LowSpeedUpdateRate="300" HighSpeedUpdateRate="300" TimeSyncWithDST="1" />

 

Restart the ION Services.

This can also be done for the h type trip unit. Just edit the micrologic_h.xml  and add the same information. 

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Không tìm thấy thông tin bạn cần?

Liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khiếu nại, v.v.